Oikeustiedettä ja sirkushuveja

Artikla ry perustettiin 1979 yhtä aikaa Lapin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan kanssa huolehtimaan jäsentensä hyvinvoinnista niin koulutuspolitiikan kuin vapaa-ajankin osalta.

– Artiklan jäsenet vaikuttavat Lakimiesliiton valtuuskunnassa, opiskelijavaliokunnassa, koulutuspoliittisessa valiokunnassa ja tasa-arvojaostossa, puheenjohtaja Heikki Lindroos kertoo.

– Järjestämme publiikkeja ja seminaareja, joiden aiheet vaihtelevat työnhausta oikeussalietikettiin. Lakimiesliiton panos näkyy etenkin laadukkaina puhujina. Myös liiton työnhakuoppaat ja palkkasuositukset ovat opiskelijoille iso apu työnhaussa.

Artiklan toimintaa Lindroos luonnehtii hyvinkin viriiliksi aina ensimmäisestä orientaatioviikosta publiikin viimeiselle portaalle asti.

– Artikla järjestää seminaareja yhdessä tiedekunnan ja muiden yhteistyökumppanien kanssa tuoden Rovaniemelle nimekkäitäkin lakimiehiä.

Rankat opinnot vaativat kuitenkin veronsa. Pitääkseen tulevat lakimiehet poissa sairaslomilta ja varhaiseläkkeiltä Artikla tukee jäsenistöään järjestämällä monipuolista liikunta- ja vapaa-ajan aktiviteettia.

– Yhdistys toimii monen opiskelijan ensi kosketuksena järjestötoimintaan tarjoten arvokasta kokemusta ja mahdollisuuden kontaktiverkostojen luomiseen.

Juristklubben Codex r.f. on Helsingin yliopiston ruotsinkielisten opiskelijoiden ainejärjestö, jonka keskeisenä tehtävänä on varmistaa ruotsinkielisen opetuksen laadukas toteutuminen. Edunvalvonta edellyttää aktiivista osallistumista tiedekunnassa vaikuttavien elinten toimintaan ja sitä kautta päätöksentekoon.

– Lakimiesliiton jäsenjärjestönä Codex pyrkii tuomaan opiskelijoiden näkemyksiä ja mielipiteitä esille liittotasolla ja sitä kautta vaikuttamaan valtakunnallisesti kaikissa opiskelijoita koskevissa asioissa, puheenjohtaja Aatos Solhagen kertoo.

– Koska Codexin tehtäviin kuuluu opiskelu- ja harrastetoiminnan ohella myös alan työmahdollisuuksien välittäminen, Lakimiesliiton jäsenyys on hyvä kanava ajaa opiskelijatyöntekijöiden etuja.

Codexissa on noin 170 jäsentä, joista puolet osallistuu aktiivisesti järjestön toimintaan. Opintoasioiden lisäksi Codex tarjoaa jäsenilleen kirjaston ja tietokoneet opiskelua varten. Myös järjestön ilmainen ruotsinkielinen oikeusapu nuorille aktivoi Codexin jäseniä, eli codexareita.

– Toinen vähintään yhtä tärkeä tehtävä on kevyemmän ohjelman tarjoaminen opintojen vastapainoksi. Codexin lukuvuosi onkin erittäin tapahtumarikasta aikaa useine juhlineen omassa porukassa ja ystäväjärjestöjen kanssa.

Justus ry:n yksi tärkeimmistä päämääristä on oikeustieteellisen koulutuksen kehittäminen Vaasassa. Oma ainejärjestö on tärkeä myös muualta tulevien opiskelijoiden kaupunkiin sopeutumisen ja viihtymisen kannalta.

– Lakimiesliitto on luonnollinen linkki opiskelijoiden ja muun lakimiesyhteisön välillä, puheenjohtaja Eeva Ovaska kertoo.

– Työnhaku- ja koulutusmahdollisuuksien sekä taloudellisen tuen ohella Lakimiesliitto mahdollistaa oikeustieteen opiskelijoiden etujen valvomisen laajemmassa mittakaavassa.

Keskeisimmät Justuksen toimintamuodot ovat yhteinen hauskanpito, opiskelijasosiaalinen toiminta, Vaasan koulutuksen edunvalvonta sekä yhteistyö muiden ainejärjestöjen kanssa.

– Järjestämme sitsejä, julkaisemme omaa jäsenlehteä ja vietämme vuosijuhlia joka syksy. Tärkeitä tapahtumia ovat myös laskiainen ja vappu. Fuksien kannalta odotetuimpia ovat luonnollisesti Phörsta Sitzen ja gulnäbbsintagning eli kastajaiset, joissa uudet opiskelijat oppivat todellista opiskelijaelämää. Alkoholin ei kuitenkaan tarvitse olla pääosassa kaikissa opiskelijariennoissa.

Justuksen erityispiirre on kaksikielisyys. Käytännössä tämä voi tarkoittaa sitä, että kieli vaihtuu ujoimmillakin viimeistään illan edetessä toiseen kotimaiseen. Jokainen kuitenkin käyttää sitä kieltä, mikä tuntuu parhaalta.

Oikeustieteen Ylioppilaiden Yhdistys Lex ry on perustettu vuonna 1961, heti Turun lainopillisen tiedekunnan perustamisen jälkeen. Yhdistykselle on tärkeää luoda hyvät siteet ja vahva yhteishenki opiskelijoiden välille ja yhdyskanava Suomen juridisiin piireihin.

Puheenjohtaja Katrin Puolankaisen mukaan yhdistys kuuluu Lakimiesliittoon, koska tällä on opiskelijayhdistystä suuremmat resurssit vaikuttaa opiskelijoita koskeviin asioihin. Lisäksi liitto järjestää opiskelijoille asiapitoisia ja vapaamuotoisiakin tapahtumia, joissa eri kaupunkien opiskelijat pystyvät laajentamaan verkostojaan.

Opiskelijan arjessa Lakimiesliitto näkyy opiskelijatapahtumien ja seminaarivapaapaikkojen kautta. Etenkin SAKKE-tapahtuma on todella suosittu ja siihen jonotetaan tuntikausia.

– Opiskelijabileiden lisäksi järjestämme opintoasioihin ja työelämään liittyviä asiapitoisia tapahtumia sekä liikunnallista ohjelmaa. Julkaisemme neljästi vuodessa ilmestyvää ainejärjestölehteä LexPressiä ja järjestämme valmennuskursseja, joista saatavat varat käytetään yhdistyksen toiminnan tukemiseen.

Alkuaikoina salakapakkana toiminut Kirkkotien kerhohuoneisto on palvellut lexiläisten kokoontumispaikkana jo vuodesta 1970 alkaen. Tänä vuonna juhlitaankin sen 40-vuotista historiaa.

Pykälä ry on perustettu vuonna 1935 jäsentensä keskustelu- ja harrastusyhteisöksi. Nykyään sen tehtävänä on valvoa opiskelijoiden etua tiedekunnassa ja yliopistoyhteisössä sekä tarjota jäsenilleen opinto-, harrastus- ja kulttuuripalveluja.

– Lakimiesliitto on tärkeä vaikutuskanava erityisesti alalla työskentelevien opiskelijoiden etujen valvomiseksi, hallituksen puheenjohtaja Tuomas Rytkönen kertoo.

– Lakimiesliiton kautta voimme tarjota jäsenillemme paikkoja seminaareihin, joihin opiskelijoilla ei muuten olisi varaa.

Pykälä ry:n toiminta on varsin laajaa. Tänä vuonna yhdistys on juhlinut 75-vuotista taivaltaan julkaisemalla historiateoksen. Pykälä järjestää jäsenilleen juhlia, kulttuuria, urheilua, excursioita, koti- ja ulkomaanmatkoja sekä keskustelutilaisuuksia. Pykälän opiskelijaedustajat valvovat yhdistyksen jäsenten etuja tiedekunnan, yliopiston, ylioppilaskunnan ja Lakimiesliiton toimielimissä.

– Yhdistyksen jäsenlehti, Inter Vivos:n lisäksi olemme julkaisseet vuodesta 2007 lähtien tieteellistä aikakausijulkaisua Helsinki Law Review’ta. Joka syksy noin 80–100 pykälistiä yhdistävät voimansa interaktiivisen musikaalinäytelmän eli spexin tuottamiseen. Pykälä järjestää myös valmennuskursseja Helsingin yliopiston oikeus-tieteelliseen tiedekuntaan pyrkiville.

Jäsenjärjestöesittely-sarja päättyy.
Vuoden aikana ilmestyneet esittelyt löytyvät osoitteesta www.juristiuutiset.fi.

 

Opiskelijajärjestöt
• Oikeustieteen Ylioppilaiden Yhdistys Artikla
• Juristklubben Codex
• Justus
• Oikeustieteen Ylioppilaiden Yhdistys Lex
• Oikeustieteen Ylioppilaiden Yhdistys Pykälä

Tieteelliset (LMU 1/2010)
• Suomalainen Lakimiesyhdistys
• Juridiska Föreningen i Finland – Suomen Lainopillinen yhdistys

Tuomarit (LMU 2/2010)
• Hallinto-oikeustuomarit r.y.
• Korkeimpien oikeuksien tuomarien yhdistys r.y.
• Käräjäoikeustuomarit r.y.
• Suomen Erityistuomarit r.y.
• Suomen hovioikeustuomarit r.y.
• Korkeimpien oikeuksien virkamiehet r.y.

PUSH (LMU 3/2010)
• Poliisilakimiehet
• Suomen Henkikirjoittajayhdistys
• Suomen Kihlakunnanvoudit
• Suomen Nimismiesyhdistys
• Suomen Syyttäjäyhdistys

Hallinto ja julkinen sektori
Hallinnon puolesta (LMU 4/2010)
• Hallintolakimiehet
• Läänin- ja aluehallinnon lakimiehet
• Vara- ja Oikeusnotaariliitto

Muut julkisen sektorin järjestöt (LMU 5/2010)
• Julkiset oikeusavustajat
• Sotilaslakimiehet
• Suomen Verolakimiehet
• Tullilaitoksen Lakimiehet

Yksityinen sektori (LMU 6/2010)
• Suomen Asianajajaliitto
• Pankkilakimiehet
• Rahoitusyhtiöiden lakimiehet
• Suomen Vakuutuslakimiesten Yhdistys
• Yksityisalojen Lakimiehet

Identiteettiyhdistykset (LMU 7/2010)
• Naisjuristit
• Nuoret Lakimiehet