Oikeustieteen päivillä pohdittiin mikä on oikeuden suhde kehitykseen

XIII Oikeustieteen päivät järjestettiin Turussa 10.–11.12.2009. Päivien teemana oli Oikeus ja kehitys.

Oikeustieteen päivät on oikeustieteen alan suurin kansallinen tapaaminen. Sen tarkoituksena on tarjota oikeustieteen tutkijoille ja muille aiheesta kiinnostuneille kokoontumismahdollisuus ja herättää keskustelua eri oikeudenalojen ajankohtaisista kysymyksistä. Tapahtuma on yhteinen kaikille oikeudenaloille ja se on suunnattu tutkijoille, opettajille, jatko-opiskelijoille ja muille oikeustieteen harjoittajille.

Tapahtuma järjestetään kahden vuoden välein. Järjestelyvastuu kiertää oikeustieteellistä tutkimusta ja opetusta harjoittavissa yksiköissä. Vuoden 2009 Oikeustieteen päivien järjestelyistä vastasi Åbo Akademin oikeustieteen yksikkö.

Oikeustieteen päivien kantavana teemana oli tällä kertaa oikeuden suhde kehitykseen. Sitä pohdittiin sekä yhteisessä plenum-istunnossa että yhdeksässä eri työryhmässä. Jo työryhmien aiheet kertovat ytimekkäästi siitä, mitkä asiat ovat ajankohtaisia tämän päivän oikeustieteellisessä tutkimuksessa ja keskustelussa:
• Muuttuva oikeussubjektius
• Kansainväliset järjestöt ja kehitys
• Yksilön kehittyvä asema
• Ihmisoikeudet ja kehitys
• Sopimusoikeus kansainvälisessä ympäristössä
• Riskiyhteiskunta, vahinko ja vastuu
• Kehittyvä valtiosääntö
• Rikos- ja prosessioikeus erityisesti eurooppalaisen ja pohjoismaisen oikeuskehityksen valossa
• Työoikeus myöhäismodernissa yhteiskunnassa.

Hyvinkin erilaisia työryhmäaiheita yhdisti ainakin pari yhteistä lähtökohtaa. Ensinnäkin pohdittiin sitä, antavatko nykyiset normijärjestelmät riittäviä vastauksia kehityksen esiin nostamiin uusiin kysymyksiin. Toisaalta mietittiin sitä, miten oikeudellista tutkimusta tulisi kehittää. Erääksi punaiseksi langaksi nousi päivien aikana eri teemojen yhteydessä myös Eurooppaoikeuden vaikutus perinteisiin oikeudenaloihin.

Teksti Ritva Juntunen