Oikeusturvaa moldovalaisille ongelmien ratkaisun kautta

Satu Seppänen hyödyntää suomalaista juristiosaamista ja tekee osaltaan voitavansa, jotta demokratia ja oikeusturva saavat Moldovassa enemmän jalansijaa.

Jos haluat tehdä asiat monimutkaisesti, mene Moldovaan. Tällaisen neuvon antaa Satu Seppänen, kun hän makaa asuntonsa sohvalla koipi pystyssä pääkaupunki Chisinãussa. Menossa on nilkkaleikkauksesta toipuminen etätöiden merkeissä.

Marraskuussa 2019 alkanut Euroopan unionin pesti oikeusvaltion kehittämiseen liittyvissä tehtävissä ei ole sinänsä vaarallinen, mutta vaihtelevia käänteitä siinä riittää. Seppänen paaluttaa tehtävän tavoitteen kyllä selkeäksi, mutta sen täyttäminen lienee maratonin mittainen urakka.

– Päämääränä on tehdä Moldovasta demokraattinen oikeusvaltio ja lisätä kansalaisten oikeusturvaa. Tavoite on valtava, ja se on pilkottava pieniin osiin.

Päämääränä on tehdä Moldovasta demokraattinen oikeusvaltio ja lisätä kansalaisten oikeusturvaa.

Seppänen kuuluu kymmenen EU-edustajan ryhmään, joista jokaisella on oma tonttinsa hoidettavanaan. Seppäsen vastuualueena ovat oikeus- ja syyttäjälaitos. Tehtävänimike EU High Level Adviser on Justice and Prosecution kuvaa toimea hyvin.

– Työnkuvani on olla oikeusvaltioasiantuntija. Oikeussektorin ministeri on lähin kumppanini ja oikeusministeriö on työpaikkani. Tehtäväni on identifioida ongelmia ja esittää niihin ratkaisuvaihtoehtoja. Pyrin saamaan heidät löytämään ratkaisun itse, minä en sitä heti kerro.

Tehtäväni on identifioida ongelmia ja esittää niihin ratkaisuvaihtoehtoja.

Pitkään diktatuurissa eläneillä moldovalaisilla on vaikeaa omaksua täysin uusi rooli ja sitoutua siihen. Seppänen tietää, että tämänkaltaiset reformit ovat pitkän tähtäimen asioita.

– Kärsivällisyys on avainsana, hermostumiseen ei kannata tuhlata energiaa. Huumorintaju on avuksi, sillä tässä maassa kaikki vaatii säätämistä.

Satu Seppänen seisomassa Moldovan oikeusministeriön ulkoportailla.

Moldovan oikeusministeriöstä on tullut Satu Seppäselle läheinen paikka, sillä hän työskentelee siellä päivän pari viikossa.

Asiantuntija auttaa oikeaan suuntaan

EU:n High Level -tason operaatio Moldovassa on eräänlainen koelaboratorio, sillä toista vastaavaa ei ole. Jos strategisella tasolla ei löydy ratkaisuja, työ jää tehtäväksi teknisellä tasolla, mikä syö työvoimaa. Seppäsen työ onkin pitkälti suuntien hakemista.

Lainsäädäntö itsessään on Moldovassa ongelma. Se ei ole stabiili vaan muuttuu koko ajan. On yleinen väärinkäsitys, että reformi toteutuu tekemällä uusia lakeja.

– On kyse säännöistä ja niiden soveltamisesta. Reformi edellyttää johtamista, delegointia ja kommunikointia. Kun ei tunne asiaa, on vaikea soveltaa. Muutos pitää tulla sisältä, me asiantuntijat autamme oikeaan suuntaan.

Muutos pitää tulla sisältä, me asiantuntijat autamme oikeaan suuntaan.

Seppäsen työpäivät täyttyvät paikallisten ja kansainvälisten ihmisten tapaamisesta niin kahden kesken, työryhmissä kuin kokouksissa. Työpäivät ovat vaihtelevan mittaisia, joskus päivään voi sisältyä viisi kokousta, toisinaan on innovatiivisen ideoinnin ja suunnittelun aika.

– Luen dokumentteja ja tutustun paikalliseen lainsäädäntöön. Kuuntelen, kyselen, keskustelen ja neuvon. Neuvonta tapahtuu aina kasvotusten, sitä ei voi hoitaa etänä, ja kohtaamisessa on usein myös tulkki mukana.

Neuvonta tapahtuu aina kasvotusten, sitä ei voi hoitaa etänä.

Korona-aika on sinänsä tehnyt hybridityön tutuksi. Ministeriössä Seppänen työskentelee 1–2 päivää viikossa, on-line-kokoukset hoituvat hyvin kotoa käsin. Koti on niin ikään paras paikka inspiraatiolle.

– Inspiraatiolle on oma aikansa. Olen nopea, suunnittelen ja palastelen asiat valmiiksi etukäteen. Kotona valmistuvat myös raportit, jotka ovat osa tätäkin työtä.

Rohkaisua mielipiteisiin ja vastuunottoon

30 vuotta sitten Neuvostoliitosta irtautuneella Moldovalla on raskas historiallinen taakka. Seppänen muistuttaa, että Moldova ei ole kehitysmaa, vaan itäeurooppalainen valtio.

Itsenäisyyden aikana vallanpitäjät ovat tyhjentäneet kassan, mikä tarkoittaa surkeaa tulotasoa, heikkoa sosiaaliturvaa ja korruptiota. Toisaalta ihmisten peruskoulutus on kunnossa, ilmasto ei aseta kehityksen esteitä ja ruokakin hyvää.

– Hierarkiassa eläneet ihmiset näkevät ongelman, eivät ratkaisua. He eivät ole oppineet omaehtoiseen ilmaisuun ja tuomaan esille mielipiteitään. Ihmisten pitää ottaa itse vastuuta. Rohkaisen heitä tähän suuntaan.

Ihmisten pitää ottaa itse vastuuta. Rohkaisen heitä tähän suuntaan.

Seppäsen ja muiden neuvonantajien työtä vaikeuttaa käytäntö, jossa vaalien jälkeen koko valtakoneisto vaihtuu. Kaikki työ alkaa ikään kuin alusta syvällä raastimella työstäen. Heinäkuussa järjestetyt ennenaikaiset vaalit toivat valonpilkahduksen tunneliin.

– EU-myönteisellä parlamentilla ja presidentillä on halu edistää oikeusvaltioperiaatetta. Pallo ei ole vielä lähtenyt pyörimään, mutta oikea suunta alkaa olla näköpiirissä.

Kansainvälinen työ sopii suomalaisille

Seppäsen komennus Moldovassa jatkuu kesään 2022 asti. Hän korostaa, että kyse ei ole annetusta tehtävästä vaan projektin tavoitteen itsenäisestä toteuttamisesta.

Moldova, joka ei ole monen ykkösvaihtoehto, on Seppäsen neljäs ulkomaan työkohde. Ensimmäinen oli Kroatiassa 2004–2006, jonka jälkeen hän vietti pari vuotta Kosovossa. Sitä seurasi viiden vuoden aikajakso EU:n kriisinhallinnan pääkonttorissa Brysselissä.

Paluu Suomeen tuntui tuossa vaiheessa kaukaiselta.

– Helsingissä odotti kuitenkin tuomarin virka, ja paluu käräjätuomariksi 2013 tuntui sittenkin yllättävän omalta.

Helsinkiläisen Seppäsen kiinnostus lakialaan ja kansainvälisiin asioihin alkoi lukiossa. Tuomarin työ oli hänen juttunsa. Muutaman kriisinhallintatehtäviin valmistavan kurssin jälkeen avautui mahdollisuus kansainvälisiin toimiin. Hän rohkaisee suomalaisia samalle polulle.

Kun osaa Suomessa jonkin alan, voi hakeutua kansainvälisiin tehtäviin.

– Juristit ovat käytännön osaajia ja työllistyvät hyvin EU-tehtävissä. Kun osaa Suomessa jonkin alan, voi hakeutua kansainvälisiin tehtäviin. On hyvä tiedostaa, että määräaikaisuus on vaihtoehto, pysyvä yleisvirkamiehen ura ei ole ainoa mahdollisuus.

Maailmanparantajaksi itseään kuvaileva Seppänen tähdentää, että EU hyötyy valtavasti jäsenmaiden omista osaajista, kunhan saa heitä lainaksi eri tehtäviin.