Oikeusvaltion perustuksia on lujitettava

Blogit ja kolumnit
10.06.2024 • Tuula Linna

Juristiliitto hoitaa juristikunnan edunvalvontaa ja on myös strategiansa mukaisesti oikeuspoliittinen vaikuttaja. Strategiassamme oikeusvaltion turvaaminen ja rule of law ovat tärkeässä asemassa. Oikeusvaltion perustuksiin kuuluu tuomareiden riippumattomuus sekä syyttäjälaitoksen itsenäisyys.

Tuomareiden riippumattomuuden perustuslakikirjaukset eivät ole etenemässä tällä vaalikaudella ainakaan täydellä teholla. Jo hallitusohjelmassa olisi ollut suotavaa olla maininta, jonka mukaan näitä perustuslakikirjauksia ryhdytään edistämään parlamentaarisessa työmuodossa.

Tuomareiden riippumattomuuden perustuslakikirjaukset eivät ole etenemässä tällä vaalikaudella ainakaan täydellä teholla.

Suomen olisi hyvä pysytellä Ruotsin tahdissa. Ruotsissa hallitus päätti vuoden 2020 alussa kutsua kokoon parlamentaarisen komitean selvittämään perustuslain muutostarpeita ja tuomioistuinten riippumattomuuden vahvistamista.

Perustuslakikomitea on antanut loppumietintönsä viime vuonna (SOU 2023:12). Siinä ehdotetaan perustuslakikirjauksia muun muassa korkeimpien asteiden tuomareiden määrästä, tuomareiden valvonnasta, tuomareiden nimittämismenettelystä ja nimitysehdotuksen tekevän elimen kokoonpanosta sekä tuomareiden erottamisesta. Lausuntoaika päättyi syyskuun alussa 2023, ja mietinnöstä annettiin 70 lausuntoa.

Vaikka Suomessakin on tuomareiden riippumattomuuteen liittyviä perustuslakikirjauksia, eivät ne suinkaan ole kattavia tai vedenpitäviä. Tuomarinimityksissä ratkaisuehdotuksen tasavallan presidentille esittää valtioneuvosto. Käytännössä ratkaisuehdotus perustuu lähes aina tuomarinvalintalautakunnan taikka korkeimman oikeuden tai korkeimman hallinto-oikeuden esitykseen.

Kysymys keskeisten lainkäyttäjien oikeusvaltiollisesta huoltovarmuudesta on asia, johon ei ole koskaan liian aikaista varautua.

Mutta entä jos ei perustu? Perustuslain mukaan korkeimmassa oikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa on presidentti ja ”tarpeellinen määrä muita jäseniä”. Niinpä.

Kysymys keskeisten lainkäyttäjien oikeusvaltiollisesta huoltovarmuudesta on asia, johon ei ole koskaan liian aikaista varautua. Kenelläkään ei voi olla tietoa siitä, mitä ja milloin nopealiikkeisessä maailmassa tapahtuu. Oikeusvaltion perusteiden lujittaminen tässä ja nyt on vastuullista toimintaa.

Kirjoittaja on  Juristiliiton puheenjohtaja, tuula.linna@helsinki.fi