Oikkari, varaudu!

OIKEUSTIETEEN  MAISTERIN tutkinto on yleistutkinto, jonka ansiosta lakimiehillä on laaja ja kattava käsitys oikeusjärjestelmästä, juridiikan luonteesta ja useista eri oikeudenaloista. Tutkinto ei tutkielmaa lukuun ottamatta anna paljoakaan tilaa erikoistua opiskelun aikana, mutta sen arvo onkin juuri sen laajuudessa. Lakimies tuntee oikeusjärjestelmän kokonaisuuden ja ymmärtää eri oikeuden- alojen väliset yhteydet. Lakimiehellä on valmiudet toimia minkä tahansa oikeudenalan työtehtävissä. Tästä huolimatta lakimiehet eivät ole ainoita, jotka tavoittelevat juridista osaamista edellyttäviä työpaikkoja.

Oikeustieteellisen opetuksen antaminen ei ole oikeustieteellisten tiedekuntien yksinoikeus. Lakimiesten kanssa samoista työpaikoista kilpailevat muun muassa hallintotieteilijät, jotka ovat suorittaneet esimerkiksi sivuainekokonaisuuden tietyltä
oikeudenalalta tai joiden tutkinto on antanut mahdollisuuden opiskella paria oikeudenalaa. Kauppakorkeakouluissa voi opiskella pääaineena yritysjuridiikkaa ja hallintotieteen maisteriksi tähtäävä voi erikoistua opiskeluaikanaan hallinto- tai valtiosääntöoikeuteen. Läheskään kaikkiin lakimiesammatteihin oikeustieteen maisterin tutkinto ei ole automaattinen edellytys. Oikkareiden olisi syytä jo opiskeluaikana varautua tällaisiin kilpailutilanteisiin, jotka eivät jatkossa ole varmasti ainakaan vähenemässä.

Jokainen OTM-tutkinnon suorittanut on oikeustieteen ammattilainen. Tämän lisäksi oikkareiden olisi syytä hankkia erityisosaamista ja osata tuoda esiin juridisen asiantuntijuutensa arvoa. Vaikka muiden kuin suosikkioikeudenalojen opiskelu voi ajoittain tuntua turhauttavalta tai pakkopullalta, on olennaista, että oikkaritkin ymmärtävät näiden opiskelun ja tuntemisen tärkeyden. Oikkarin kannattaa ottaa kaikki irti opetuksesta ja yliopistoyhteisöstä ja hankkia oikeudellisen tiedon lisäksi kattava ymmärrys yhteiskunnasta.

Lakimiesten tulee olla monen alan osaajia ja laaja-alaisia
asiantuntijoita, ja siten parhaita valintoja useiden alojen tehtäviin. Oikeustieteellinen tutkinto ei myöskään rajaa suuntautumista lakimiesammatteihin, vaan antaa eväät moneen muuhunkin suuntaan. Omaa osaamista tulisi aktiivisesti kehittää ja vaalia, jotta lakimiestutkinto olisi jatkossakin tae pätevyydestä ja ammattitaidosta.

 

VAIKKA LAKIMIESTEN työllisyystilanne on talouden taantumista ja eri kausivaihteluista huolimatta ollut yleensä ottaen kohtuullisen hyvä, se ei ole silti tarkoittanut, etteivätkö lakimiehetkin olisi kohdanneet työttömyysjaksoja. Ei ole itsestäänselvyys, että valmistumisen jälkeen saa heti haluamansa työpaikan. Edessä voi olla jonkin aikaa hakemusten lähettelyä ja haastattelukutsujen odottelua. Valmistumisen jälkeiseen työllistymiseen vaikuttavat valmistumisajankohta, yleinen taloudellinen tilanne sekä oma urasuuntautuminen. Senpä vuoksi on järkevää turvata taloutensa mahdollisen työttömyyden ajalta.

Lakimiesten työttömyyskassaan voi liittyä jo opiskeluvaiheessa silloin, kun tekee palkkatyötä vähintään 18 tuntia kalenteriviikossa ja palkka edellä mainitusta työstä kokoaikatyönä tehtynä (yleensä 37,5 tuntia viikossa) on vähintään 1 071 euroa kuukaudessa. Näin ansiosidonnaisen työttömyysturvan edellytykset voi saada täytettyä jo opiskeluaikana ja voi varautua valmistumisen jälkeiseen mahdolliseen työttömyysjaksoon. Työttömyyskassan jäsenlomakkeen voi tulostaa osoitteesta www.lakimiestentk.fi ja sivuilta saat lisätietoa työssäoloehdon täyttämisestä sekä ansiopäivärahan suuruudesta.

Mikäli et ole jo opiskeluaikana liittynyt työttömyyskassan jäseneksi, sinun tulee valmistumisesi jälkeen työllistyttyäsi hakea erikseen työttömyyskassan jäsenyyttä, jos haluat ansiosidonnaisen työttömyysturvan piiriin.

Matilda Merenmies
opiskelija-asiamies

 

Valmistujaistilaisuudet

Vastavalmistuneiden tilaisuudet Helsingissä pidetään Lakimiesliiton Ylähuoneella ennen publiikkia.
Tervetuloa tutustumaan Lakimiesliiton toimintaan ja kuulemaan jäsenille kuuluvista eduista ja edunvalvonnasta. Mikäli publiikkia edeltävä ajankohta ei sovi, voi valmistujaistilaisuuksiin tulla myöhemminkin.  

1.2.2012 (publiikki pe 3.2.)
29.2.2012 (publiikki pe 2.3.)
28.3.2012 (publiikki pe 30.3.)
2.5.2012 (publiikki pe 4.5.)
6.6.2012 (publiikki pe 8.6.)