Oikkariin kannattaa investoida

Pienempien, maakunnissa sijaitsevien työnantajien olemassaolo unohtuu helposti työnhaun hetkellä. Opiskeluaikaiset työpaikat painottuvat isoihin asianajotoimistoihin ja pääkaupunkiseudulle. ”Parhaista paikoista” käydään jopa stressaavaa kisaa hakijoiden kesken.

Pienemmässä asianajotoimistossa opiskelija voi kuitenkin päästä juridisten tehtävien kimppuun varhaisemmassa vaiheessa opintoja, kun kiinteitä harjoitteluohjelmia ei ole. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että juridista osaamista pitäisi olla kerrytettynä roimasti etukäteen.

Pienemmässä asianajotoimistossa opiskelija voi päästä juridisten tehtävien kimppuun varhaisemmassa vaiheessa opintoja.

Asianajotoimistolle opiskelija tuo parhaimmillaan arvokkaan lisän pienen toimiston henkilöresursseihin, ja harjoittelija voi auttaa monipuolisesti toimiston juoksevissa tehtävissä. Oikkari pääseekin usein osallistumaan monipuolisesti toimeksiantoihin ja saa olla yhteydessä suoraan asiakkaisiin.

Harjoittelijalta halutaan asiakas­palveluotetta ja kykyä kuunnella

– Meille tullaan oppimaan, joten emme edellytä täydellistä osaamista, korostaa asianajaja Matti Pulkamo Asianajotoimisto Pulkamosta Rovaniemeltä.

Asianajotoimistoissa harjoittelijalta odotetaan enemmänkin kykyä kuunnella ja toisaalta rohkeutta kysyä. Perehdytysprosessissa ei ole mahdollista kertoa kaikkea, joten jatkuva työssäoppiminen on tärkeää. Tehtäväkentän laajuus voi vaihdella paljon ja lyhyellä varoitusajalla.

Pienille toimistoille yhteistä on, että asiakkaat ovat usein yksityisiä ihmisiä, joiden käsiteltävät asiat voivat vaikuttaa heidän koko elämäänsä. Asianajajalta ja toimiston henkilökunnalta vaaditaan asiakkaan tilanteen huomioivaa palveluotetta.

Asianajajalta ja toimiston henkilökunnalta vaaditaan asiakkaan tilanteen huomioivaa palveluotetta.

– Mielestäni on iso plussa, jos oikkari on aikaisemmin ollut esimerkiksi Lapin safarifirmoilla oppaana, Pulkamo huomauttaa.

Asiakaspalvelutaitojen lisäksi tärkeänä pidetään kirjallista osaamista, sillä maakunnan toimistoissa harjoittelijat pääsevät itse laatimaan asiakirjoja. Toimistot painottavat myös opiskelijan valttikorttina tietoteknisiä taitoja – niissä on edelleen eroja.

Pienemmissä toimistoissa voidaan usein ottaa huomioon opiskelijan omat kiinnostuksen kohteet ja vahvuudet. Työtehtävät vaihtelevat opintojen vaiheen ja kokemuksen mukaan.

Työtehtävät vaihtelevat opintojen vaiheen ja kokemuksen mukaan.

Alkuvaiheen opiskelijana on opettavaista päästä tekemään erilaisia hallinnon töitä ja selvitystehtäviä. Opintojen keskivaiheessa olevaa oikkaria voidaan ottaa mukaan selvittämään esitutkinta-aineistoa sekä laatimaan kirjelmiä tai esimerkiksi perunkirjoituksia. Loppuvaiheen opiskelijan tehtävät muistuttavat usein vastavalmistuneen juristin tehtäviä.

– Työsuhteen ollessa pidempi kuin pelkkä kesätyö oikkari pääsee usein näkemään koko prosessin kaaren rikos- ja perintöasioissa, jolloin ymmärrys prosessin kulusta konkretisoituu, Pulkamo kertoo.

Rekrytointeihin rajalliset resurssit

Pienemmissä toimistoissa rekrytoidessa ajatellaan kokonaisuutta ja haetaan harjoittelijaa, joka sopii persoonana työyhteisöön. Hakemuksessa ja haastattelussa kannattaakin tuoda luonnetta rohkeasti esiin.

Hakemuksessa ja haastattelussa kannattaakin tuoda luonnetta rohkeasti esiin.

Joskus rekrytointi etenee sattuman kautta, kun työnhakija kysyy oikeaan aikaan tarvetta työntekijälle. Välillä taas on tilanteita, joissa hetki ei ole oikea rekrytointiin, vaikka hakija olisi muuten sopiva. Vaikka työpaikka ei silloin tärppäisi, voi hakija jäädä positiivisesti mieleen myöhempiä rekrytointeja ajatellen.

Lue koko blogisarja Lakimiesliiton verkkosivuilta