Oletko työskennellyt määräaikaisessa palvelussuhteessa?

Lakimiesliitto tekee selvityksen lakimiesten määräaikaisista palvelussuhteista. Tarkoituksena on tutkia määräaikaisten palvelussuhteiden määrää, kestoa ja vaikutuksia eri sektoreilla. Samalla selvitetään, millaisia vaikutuksia määräaikaisuuksilla on lakimiesten työuraan.

Erityisesti nuoria ja julkisella sektorilla työskenteleviä lakimiehiä koskettavat määräaikaiset palvelussuhteet. Määräaikaisuudet vaikuttavat voimakkaasti niin työuraan kuin yleisiin tulevaisuuden suunnittelun edellytyksiinkin. Lukuisissa tapauksissa määräaikaisuus ei jää väliaikaiseksi asiain tilaksi, vaan määräaikaisuudet seuraavat toisiaan.

Lakimiesten määräaikaisuustutkimus tukee liiton edunvalvontaa ja vaikuttamistyötä määräaikaisten palvelussuhteiden määrän vähentämisessä. Tehokas edunvalvonta vaatii tuekseen oikeaa tietoa.

Kysely toteutetaan sähköpostikyselynä kaikille liiton jäsenille, joiden sähköiset yhteystiedot löytyvät liiton jäsenrekisteristä. Jos haluat osallistua tutkimukseen, varmista, että jäsentietosi ovat ajan tasalla. Jäsentietosi löydät verkosta, liiton jäsensivuilta, osoitteesta www.lakimiesliitto.fi.

Syyskuussa toteuttavan kyselyn tulokset julkaistaan joulukuussa.