Oma työhuone takaa paremman työrauhan

Oikeushallinto valmisteli toimitila- ja työympäristökonseptin viime vuoden syksyllä. Suomen Lakimiesliiton oikeusministeriölle antamassa lausunnossa, jossa liitto toteaa edustavansa oikeushallinnon oikeudellista asiantuntemusta edellyttävissä tehtävissä olevia lakimiehiä, kommentoidaan konseptin linjausten olevan toimimattomia.

Liitto katsoo, että konseptissa esitellyt työprofiilit ja niiden perusteella tehdyt linjaukset ovat osin epäonnistuneita. Konseptissa oikeushallinnon toimen­kuvat on luokiteltu neljään työprofiiliin. Liiton mukaan luokittelu on epäonnistunut eikä kuvaa oikeushallinon keskeisiä työtehtäviä.

Lakimiesliiton itse laatimat työprofiilit osoittavat, että oikeudellista asiantuntemusta edellyttävät tehtävät vaativat valtaosaksi pitkäjänteisyyttä ja syväkeskittymistä. Siten työympäristön tärkein edellytys on rauhallinen toimintaympäristö eli oma työhuone. Lisäksi liitto toteaa, että oikeus­hallinnon lakimiestehtävissä käsiteltävät asiat ovat salassa pidettäviä niin asiakkaiden kuin työtovereidenkin osalta. Myös sen takia oikeushallinnon lakimiestehtävissä työskentelevillä tulee olla oma työhuone. Liitto myös huomauttaa, että Työterveys­laitoksen tutkimus käyttäjälähtöisistä toimisto­tiloista, tilaratkaisuista, sisäympäristöstä ja tuottavuudesta tukee liiton näkemystä toimivasta työtilasta oikeudellista asiantuntemusta edellyttävissä lakimiestehtävissä työskenteleville.