Oman liiton nimi – tärkeä vaikuttamisen paikka

Blogit ja kolumnit
24.02.2021 • Tuula Linna

Minkä kaiun korvissasi herättää oman Lakimiesliittosi nimi? Soiko vahvana sana ”laki”, ”mies” vai ”liitto”? Minun korvissani soi voimakkaimmin sana ”liitto”. Tämä on meidän liittomme, olipa sen nimi mikä hyvänsä.

Rakas sana ”laki” kuulostaa korvissa aina yhtä hyvältä ja painavalta. Mutta viime vuosina sana ”mies” on alkanut enenevässä määrin vaatia huomiota osakseen.

Aikaisempina vuosina en kiinnittänyt siihen juurikaan huomiota ja nuorempana en edes ajatellut koko asiaa. Nyt, kun keskustelua sukupuolineutraaleista ammattinimikkeistä on käyty vuosia ja se on johtanut lukuisiin termi- ja nimivaihdoksiin, kuuluu asiaan, että myös Lakimiesliiton piirissä keskustelemme nimestämme.

Kuuluu asiaan, että myös Lakimiesliiton piirissä keskustelemme nimestämme.

Nyt voitaisiin vedota tunteisiin: emmekö voisi antaa sanalle liitto – merkityksessä ”oma liittomme” – painavimman sijan.

Pelkkään yhteenkuuluvuuden tunteeseen taitaa kuitenkin olla turha vedota silloin, jos juuri nimi on se asia, joka yhteenkuulumisen tunnetta häiritsee.

Liiton nimiasialla on sekä yksilötason että yhteiskunnallinen näkökulma. Yksittäiselle jäsenelle liiton nimi saattaa olla aivan keskeinen identiteettitekijä: koenko olevani juristi vai lakimies – vai onko nimike ihan sama?

Koenko olevani juristi vai lakimies – vai onko nimike ihan sama?

Osa meistä käyttää rinnan molempia nimikkeitä, niin minäkin. Omassa korvassani sana lakimies kuulostaa jossakin määrin enemmän ammattinimikkeeltä kuin sana juristi, jossa on enemmän koulutuspohjaan viittaava sointi.

Kun nimiasiasta keskustelemme, kannattaa muistaa se tärkeä asia, että liiton nimen muuttaminen on sääntömuutosasia. Liiton sääntöjen 11 §:n 13 kohdan mukaan toimivalta liiton sääntöjen muuttamisesta kuuluu valtuuskunnalle. Sääntömuutos edellyttää yhdistyslain mukaan vähintään ¾:n kannatusta annetuista äänistä. Toisin sanoen, kun 33 valtuuskunnan 44 jäsenestä on sitä mieltä, että nimi vaihdetaan, nimi vaihdetaan.

Kun 33 valtuuskunnan 44 jäsenestä on sitä mieltä, että nimi vaihdetaan, nimi vaihdetaan.

Tämä on järjestödemokratiaa. Järjestödemokratiaan vaikutetaan puolestaan vaalien kautta. Tämä vuosi onkin valtuuskunnan vaalivuosi. Nimiasia on hyvä koetinkivi sen suhteen, kuinka avointa ja yhteisöllistä keskustelua kykenemme käymään.

Työskentely paremman oikeusvaltion ja työelämän puolesta tuntuu tässä ajassa aivan erityisen merkitykselliseltä ja tarpeelliselta. Tämän kaiken teemme yhteisen hyvän nimissä – ja nimessä.

Lue kirjoituksen pidempi versio Lakimiesliiton blogista.

Kirjoittaja on Lakimiesliiton puheenjohtaja, tuula.linna@helsinki.fi