OM:lle Elatusapujen kansainvälinen perintä

Elatusapujen kansainvälinen perintä siirretään ulkoasiainministeriöstä oikeusministeriöön. Jatkossa oikeusministeriö välittää vieraaseen valtioon menevät ja sieltä tulevat elatusavun perintää koskevat hakemukset. Samalla ministeriö alkaa huolehtia niistä keskusviranomaisen tehtävistä, joita EU:n elatusapuasetuksen soveltaminen aiheuttaa.