Opetuksen kehittämisen agendalla

Vuonna 2009 tehdyn Yleisradion selvityksen mukaan ylemmän oikeustieteellisen tutkinnon keskimääräinen hinta on 22 900 euroa. Verrattuna keskimääräiseen yliopistotutkintoon (46 100 €) on selvää, että juristin kouluttaminen on verrattain halpaa. Toinen mielenkiintoinen suhdeluku on perustutkinto-opiskelijoiden määrä verrattuna opetus- tai tutkimushenkilökuntaan kuuluvaa kohti. Keskimäärin luku on 5,7 ja oikeustieteen alalla 14,1. 

Nämä kylmät luvut jo itsessään selittävät sen, miksi moni oikeustieteen ylioppilas valehtelematta pettyy saamaansa opetukseen yliopistossa. Massaluentotyyppiseksi halpakoulutukseksikin luonnehdittu opetus ja pitkälti itseopiskeluun perustuva tutkinto mahdollistaa sen, että teoriassa työkokemusta vailla oleva opiskelija voi valmistua ilman, että hän on ikinä nähnyt haastehakemusta. Vaarana on myös jäädä kokonaan ilman työelämässä tärkeitä vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja. Kuvaavaa onkin, että  lukuisista aiheesta opiskelijatovereideni kanssa käymieni keskustelujen perusteella, parhaimpina opintojaksoina pidetään työelämän kanssa yhteistyössä järjestettäviä käytännön kursseja, joita kuitenkin järjestetään edelleen hyvin vähän. 

Onneksi tähän on alettu herätä. Helsinki sai jo uuden tutkintorakenteensa ja Lapissakin uutta tutkintoa aletaan opiskella ensi syksynä. Myös Turussa ilmeisesti suunnitellaan tutkinnon uudistamista. Opintojen laadun kehittämiseen tulee kiinnittää tulevina vuosina erityistä huomiota. Toivon myös, että opiskelijoiden ja tiedekuntien vuorovaikutus asiassa jatkuu hyvänä. Avoimuus ja rehellisyys luovat pohjan hedelmälliselle yhteistyölle, joka osaltaan takaa suomalaisen oikeusvaltion perustan ja lisää kansalaisten oikeusturvaa. 

Lakimiesliitto pyrkii omalta osaltaan vaikuttamaan opetuksen jatkuvaan kehitykseen. Tänä vuonna lanseerattu “Vuoden opetusteko” -palkinto on tarkoitus jakaa kerran vuodessa oikeus­tieteen opiskelun edistämisestä. Muistutankin kaikkia opiskelijalukijoita mahdollisuudesta käydä ehdottamassa omasta mielestänne “Vuoden opetusteko” -palkinnon arvoista kurssia, seminaaria tai muuta opetustapahtumaa. Aikaa on elokuun loppuun asti. Huomattavaa on myös, että kaikkien palkitsemista ehdottavien kesken arvotaan lippu syksyn arvostetuimpaan opiskelijatapahtumaan eli SAKKE:en, joka järjestetään perinteisesti marraskuussa.

Teksti: Emma Grönroos ja Julius Matilainen

Vuoden 2014 SAKKE järjestetään 21.-23.11.2014. Lisätietoa syksyn aikana oikkarit.fi-facebook-sivulla ja ainejärjestösi sähköpostilistalla.