Opetusministeriö vesittämässä tekijänoikeuksia

Opetusministeriö on antanut ehdotuksensa tekijänoikeuslainsäädännön uudistamiseksi. Sen mukaan työnantaja saisi oikeuden käyttää työ- tai virkasuhteissa luotuja teoksia vapaasti ja korvauksetta riippumatta siitä, mihin tarkoitukseen teos on luotu. Työnantajan käyttöoikeus jatkuisi työ- tai virkasuhteen päättymisen jälkeenkin. Työnantajalla olisi teokseen teoksen luojan kanssa rinnakkainen käyttöoikeus. – Esityksessä on katastrofin ainekset. Rinnakkainen käyttöoikeus vesittää tekijän ja teoksen suojan. Esitys koskee näennäisesti vain teoksen taloudellisia oikeuksia, mutta sillä sohaistaan pahasti myös tekijän moraalisia oikeuksia, Akavan lakimies Maria Löfgren sanoo. Hän epäilee, että lakimuutos heikentäisi työntekijöiden motivaatiota luoda uusia innovaatioita ja tehdä tiedettä. Teoksen rinnakkainen käyttöoikeus ei suojaa työntekijää, sillä hänen mahdollisuutensa hyötyä teoksen käytöstä eivät työnantajan oikeuden laajuuden vuoksi toteudu. Suomessa työelämän säännökset valmistellaan yleensä kolmikantaisesti eli yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa. Nyt annettu esitys koskee työelämän ydinaluetta, mutta ainakaan palkansaajapuoli ei ole saanut ottaa osaa valmisteluun. Löfgrenin mielestä ei ole oikein, että valtiovalta suojelee sopimussuhteen vahvempaa osapuolta, työnantajaa. Akava vaatii esityksen hautaamista, sillä työelämässä tarvitaan jatkossakin luovuutta. Nykyinen lainsäädäntö ja käytännöt ovat varsin riittäviä teosten tehokkaan hyödyntämisen kannalta.