Opintotuki toimivammaksi

Opintotukijärjestelmästä on tehtävä toimivampi, Akava vaatii. Järjestelmän on tuettava päätoimista opiskelua ja kannustettava valmistumaan nopeammin.

Akavan mukaan opintotukea kehittämällä voidaan edistää koulutuspoliittisia tavoitteita sekä vaikuttaa työurien pidentämiseen. Opintotuen määrän on jatkossa oltava selkeämmin sidoksissa opintojen edistymiseen kuin nykyisin. Opintotuen pitää rakentua niin, että se palkitsee tavoiteaikaa nopeammasta opiskelusta.

– Opiskelijan pitää saada taloudelliset kannustimet nopeammasta valmistumisesta joko opiskelun aikana tai viimeistään heti valmistumisen jälkeen, sanoo Akavan opiskelijoiden puheenjohtaja Ted Apter.

Työn tekeminen opiskelujen ohessa edistää työllistymistä valmistumisen jälkeen koulutusta vastaavaan työhön, joten Akava vaatii opiskeluaikaisten työtulo­rajojen poistamista.

Lisäksi työurien pidentäminen edellyttää, että opintojen työelämälähtöisyyttä kehitetään ja harjoittelua lisätään. Jokaiseen tutkintoon pitää kuulua työnhaun, urasuunnittelun ja työelämätietouden opetusta. Opintojen suorittamisen on oltava sujuvaa ja kitkatekijät opiskelupaikan saamisessa on poistettava.