Opiskelija-asiamies Anni Marttala toivoo kehitysideoita

Työkokemusta Marttalalle on karttunut asianajotoimistoista ja syyttäjänvirastosta, ja viime syksyn hän vietti Rooman auringossa vaihto-opintoja tehden. Gradun kirjoittaminen on juuri alkanut, samoin uusi työ Lakimiesliiton opiskelija-asiamiehenä.

Mikä sai sinut opiskelemaan oikeustiedettä?

Olen aina halunnut työskennellä ihmisten ja yhteiskunnan vaatimuksia kuunnellen ja parhaani mukaan näihin vastaten. Olen kasvanut pitäen oikeusturvaa jokaiselle kuuluvana tärkeänä arvona ja haluan työskennellä sen toteutumisen eteen.

Suurempi innostus oikeustieteen maailmaan heräsi lukiossa rohkaisevan opettajan avustuksella sekä luottamustehtävien myötä.

Mihin asioihin haluat erityisesti paneutua opiskelija-asiamiehenä?

Toivon saavani kehitysideoita ja positiivista palautetta liiton toiminnasta yksittäisiltä opiskelijoilta ja opiskelujärjestöiltä. Niitä voimme sitten kehittää ja viedä eteenpäin suuremmalla painolla.

Yhä useampi opiskelija käy töissä opintojen ohessa suorittaen kursseja usein pitkienkin työpäivien jälkeen. Haluan työskennellä sen eteen, että opiskelijat muistavat myös palautua ja huolehtia itsestään, eikä ylisuorittamisen

Haluan työskennellä sen eteen, ettei ylisuorittamisen kulttuuri tule uudeksi normaaliksi.

Millaista on oikeustieteen opiskelu 2050?

Oikeustieteen opiskelu ja työelämä siirtyvät entistä enemmän etäyhteyksin tapahtuvaksi ja tekoälyn keksintöjä hyödyntäväksi.

Digitalisaatio ei kuitenkaan korvaa oikeita vuorovaikutussuhteita, joten toivoisin myös tulevaisuudessa oikeustieteen opetuksen tarjoavan mahdollisuuden elinikäisten ystävyyssuhteiden luomiseen luentojen ohessa yksinäisen puurtamisen sijaan.

Miten pidät huolta omasta jaksamisestasi?

Vapaa-ajallani näen perhettäni ja ystäviäni, minkä vuoksi reissaan paljon Suomen sisällä. Omasta hyvinvoinnista pyrin pitämään huolta myös liikkumalla luonnossa, kuuntelemalla musiikkia, nukkumalla hyvin ja nauttimalla välillä hyvää punaviiniä ja pussillisen irtokarkkeja.

Kolme asiaa, joita tarvitset päivittäin?

Rohkeutta, lennokkaita ideoita ja naurua.

Lue lisää Lakimiesliiton opiskelija-asiamiesten toiminnasta.