Opiskelijan jaksaminen koetuksella

Kun jo valmiiksi haastaviksi mielletyt oikeustieteen opinnot täytyi suorittaa etänä, kirjastot sulkivat ovensa ja varmat kesätyösuunnitelmat muuttuivat epävarmoiksi, joutui moni oikkari suunnittelemaan keväällä arkeaan uusiksi.

Epävarmuus on varjostanut opiskelijoita korona-aikana.

– Epävarmuus on varjostanut opiskelijoita korona-aikana. Keväällä ei tiedetty, kuinka kauan poikkeustila jatkuu ja opintojen suunnitteleminen oli osittain haastavaa. Myös syksyn suhteen on kysymysmerkkejä ilmassa. Tämä kaikki on haastanut opiskelijoiden hyvinvointia ja jaksamista, toteaa Helsingin yliopiston oikeustieteen opiskelijoiden tiedekuntajärjestö Pykälä ry:n opintovastaava Saara Palo.

Opiskelijoiden yksinäisyys kasvoi dramaattisesti

Oikeustieteen opiskelijoiden jaksamista kartoitettiin keväällä Pykälän jäsenilleen teettämässä kyselyssä, jossa selvitettiin poikkeustilan vaikutuksia opiskelijoiden arkeen.

Jäsenkyselyn tuloksissa nousivat esiin etenkin haasteet aikatauluttamisessa, ajankäytössä ja arkirutiinien ylläpitämisessä sekä opiskelijoiden yksinäisyyden dramaattinen kasvu.

Kyselyyn vastanneista 247 opiskelijasta lähes 65 prosenttia oli kokenut poikkeustilan aikana olonsa yksinäisemmäksi.

– Monet opiskelijat asuvat pienissä yksiöissä. Kun kirjastot olivat kiinni ja luennolle ei päästy, jäi moni arjessaan yksin, Palo sanoo.

Kun kirjastot olivat kiinni ja luennolle ei päästy, jäi moni arjessaan yksin.

Opiskelijoiden tuen tarpeen kasvu korona-aikaan on nähtävissä opiskeluterveyden palveluita tarjoavalla Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS:llä. Tammi-heinäkuussa 2020 YTHS:llä tehtiin mielenterveysongelmiin liittyviä hoidon tarpeen arviointeja 21 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana.

Vaikka lisääntynyt kysyntä voi olla osaltaan jatkumoa jo pitkään jatkuneelle kasvutrendille, on todennäköistä, että korona-ajan tuomat haasteet näkyvät yhteydenottomäärissä.

– Touko- ja kesäkuussa hoidon tarpeen arviota tehtiin mielenterveysongelman takia edellistä vuotta enemmän. Tämä liittynee koronasta johtuviin poikkeusoloihin ja monien opiskelijoiden muuttuneisiin kesäsuunnitelmiin, toteaa YTHS:n mielenterveystyön johtava ylilääkäri Tommi Väyrynen.

Monipuolinen tuki auttaa opiskelijoita jaksamaan

”Opiskelijoiden mielenterveydestä ja muusta hyvinvoinnista on pyrittävä pitämään huolta poikkeustilan jatkuessa”, todetaan Pykälä ry:n kevään jäsenkyselyn tulosten raportissa. Palon mukaan tämä edellyttää, että tuki ja palvelut ovat opiskelijan ulottuvilla.

– Koulutussuunnittelijoiden, opintopsykologien ja muiden palveluiden tulisi olla helposti opiskelijoiden hyödynnettävissä niin poikkeustilassa kuin normaalioloissa. Myös tiedekuntajärjestö pyrkii tekemään oman osansa. Esimerkiksi keväällä järjestimme yhteisiä etäopintopiirejä, joista saimme kiitosta, Palo kertoo.

Selvää on, että opiskelijoiden jaksamista tukee myös opintojen sujuva edistäminen.

Selvää on, että opiskelijoiden jaksamista tukee myös opintojen sujuva edistäminen.

Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta sai Pykälän jäsenkyselyssä kiitosta hyvästä tiedotuksesta poikkeustilassa, minkä Palo näkee vaikuttaneen opiskelijoiden jaksamiseen positiivisesti.

Yhteistyötä tiedekunnan ja tiedekuntajärjestön välillä jatketaan, jotta syksyllä jatkuvia etäopiskeluja varten saataisiin parhaimmat käytännöt käyttöön.