Opiskelijan työssäkäynti jokaisen etu

Työ- ja elinkeinoministeriön tänä vuonna julkaiseman Opiskeluaikainen työssäkäynti ja sen vaikutus -tutkimuksen mukaan opiskelijoiden työssäkäynti hyödyttää niin opiskelijaa kuin yhteiskuntaakin. Akavan opiskelijat ottivat tutkimustuloksen innolla vastaan: opiskelijat ovat jo pitkään vaatineet opiskeluaikaisen työssäkäynnin tunnistamista ja tunnustamista. Opintojen aikaisella työnteolla on myönteinen vaikutus muun muassa valmistumisen jälkeiseen työllisyyteen.

Akavan opiskelijat vaativat, että työ- ja elinkeinoministeriön tutkimuksen tulokset täytyy ottaa vahvasti mukaan käynnissä olevaan työurakeskusteluun ja opintotuen uudistamiseen. Esimerkiksi opintotukea kehitettäessä on putkitutkintoajattelun suosimisen sijaan parannettava opiskelijoiden osa-aikaisen työnteon mahdollisuuksia. Lisäksi työurien pidentämiseen liittyvässä keskustelussa on pohdittava, miten opiskelijoiden kesäopiskelumahdollisuuksia ja työuran aikaista hyvinvointia voidaan parantaa, eikä etsiä keinoja opiskelijoiden työssäkäynnin rajoittamiseksi.