Opiskelijavaliokunta & opiskelijaedunvalvonta

Muutaman viimeisen vuoden aikana Lakimiesliiton opiskelijavaliokunta on ottanut aidosti asiakseen oikeustieteen opiskelijoiden onnellisuuden lisäämisen edunvalvonnan keinoin. Kun vanhoissa valiokunnan ohjesäännöissä opiskelijavaliokunnan katsottiin vastaavan opiskelijatoimintaan liittyvistä asioista, tänä vuonna kokonaan uudistettuihin ohjesääntöihin kirjattiin opiskelijavaliokunnan esityksestä valiokunnan vastaavan opiskelijoiden edunvalvonnasta ja opiskelijatoiminnasta. Muutos ei paperilla näytä kovinkaan suurelta, mutta valiokunnan viimeisten vuosien toiminta on osoittanut edunvalvonnan lisääntyneen merkityksen todellisuudeksi. Seuraavassa joitakin poimintoja.

Opiskelijavaliokunnan oma tutkimustoiminta saatiin kunnolla liikkeelle opiskelijoiden hyvinvointitutkimuksella 2008, mitä on sittemmin jatkettu työssäolotutkimuksella ja tulevalla suurella opiskelijatutkimuksella. Näistä saatu arvokas tieto auttaa valiokuntaa projisoimaan, missä ovat ne ongelmakohdat, joihin on erityisesti puututtava. Sillä mikäli epäkohdista ei ole tietoa, on niihin huomattavan paljon hankalampaa saada aikaan parannuksia.

Palkkauksen osalta opiskelijavaliokunta kiinnitti vuoden 2009 alussa huomiota opiskelijoiden vähimmäispalkkasuositusten opintopisterajojen epäloogisuuteen. Rajat olivat tuolloin vielä peräisin opintoviikkoajalta, eivätkä ne soveltuneet yhteen nykyisen tutkinnon kanssa. Käytännössä valiokunnan ehdotuksesta palkkasuositukset uudistettiin malliin, jossa opintopisterajat menevät laskennallisesti vuosikursseittain. Toisena epäkohtana nostettiin pöydälle tuntipalkkasuositusten puuttuminen tilanteessa, jossa suurin osa opiskelijoista työskentelee juurikin tuntipalkkaisena. Tämän seurauksena Lakimiesliitto antaa nykyään suositukset sekä kuukausi- että tuntipalkkoina.

Tutkimustulosten perusteella havaittujen epäkohtien kitkemiseksi on opiskelijoita ohjeistettu myös pitämään työelämässä puoliaan. Opiskelija – ota selvää oikeuksistasi -kannanotto kehotti ottamaan selvää alalla yleisesti vallitsevista työsuhteiden ehdoista ja muista tyypillisistä käytännöistä. Opiskelijan ei tarvitse suostua huonoihin työsuhde-ehtoihin eikä riittämättömään palkkaan. Opiskelijavaliokunta halusi muistuttaa, että opiskelijoiden omalla toiminnalla on merkitystä alan työsuhteen ehtojen ja palkkauksen kehityksessä. Opiskelija voi ja hänen kannattaa vaatia kunnollisia työehtoja sekä työhönottotilanteessa että työsuhteen aikana.

Työolojen parantamiseksi opiskelijavaliokunta on tehnyt aloitteellisesti työtä myös muun muassa Lakimiesliiton yksityissektorin valiokunnan kanssa, jotta erityisesti asianajoalalla esiintyviin ongelmakohtiin löydettäisiin rakentavassa hengessä ratkaisuja. Yhteistyössä edistystä onkin jo saatu aikaiseksi ja työtä tullaan jatkamaan tulevaisuudessa.

Opiskelijavaliokunta on ajanut aktiivisesti myös opiskelijoiden aseman parantamista Lakimiesliitossa. Valiokunnan esityksestä valittiin vuoden alussa yksityissektorin, julkisen sektorin, oikeuspoliittiseen ja järjestövaliokuntaan historian ensimmäiset opiskelijaedustajat puhe- ja läsnäolo-oikeudella. Näin on saatu opiskelijoiden ääni kuuluville ja asiantuntemus käyttöön myös niissä tärkeissä elimissä, joissa opiskelijaedustajaa ei vielä aikaisemmin ole ollut.

Tätä kirjoittaessa viimeisin suuri saavutus odottaa vielä sinettiään mutta lukiessanne on sekin jo toivottavasti todellisuutta. Lakimiesliiton hallituksessa on opiskelijajäsen.

Kuten edellä on käynyt ilmi, edunvalvontatyö kaikessa haastavuudessaan todellakin vaikuttaa ja saa aikaan muutoksia. Yhteistyön merkitystä ei tässäkään kuitenkaan voi sivuuttaa. Kiitokset kaikille näinä vuosina mukana olleille, erityisesti opiskelijavaliokuntien 2008, 2009 ja 2010 jäsenille sekä muille liiton aktiivisille opiskelijatoimijoille. On ollut ilo olla oikkarin asialla.

Kaikki päättyy joskus. Uudet haasteet odottavat. Annoin kaikkeni – ja enemmän.

Salla Korhonen
Lakimiesliiton hallituksen jäsen ja opiskelijavaliokunnan puheenjohtaja 2008–2010