Opiskeluajan kaverisuhteet syntyvät yhteisessä toiminnassa

Yliopistojen alkusyksy on monenlaisten fuksitapahtumien aikaa. Niitä vetävät etenkin tuutor-opiskelijat. Tuutorit opastavat fukseja perusasioissa, kuten järjestelmien käytössä, tutustuvat kampusalueeseen ja tiedottavat tärkeistä päivämääristä. Lisäksi ryhmäyttäminen näyttelee isoa roolia.

– Jos on aikaa ja jaksamista, kannattaa käydä tapahtumissa etenkin ensimmäisenä vuonna. Sosiaaliset suhteet syntyvät niissä luontevasti. Etenkin, jos on paljon etäkursseja, voi olla vaikeampi tutustua ihmisiin, Artiklassa tuutorina toimiva Sade Viitanen sanoo.

Jos on aikaa ja jaksamista, kannattaa käydä tapahtumissa etenkin ensimmäisenä vuonna.

Lexin tuutori Sanni-Maria Ylimäki on samoilla linjoilla.

– Ainejärjestöillä ja muilla yliopistojen toimijoilla on monenlaista toimintaa, joihin voi lähteä matalalla kynnyksellä mukaan. On esimerkiksi erilaisia harrastuskerhoja ja liikuntaa. Niistäkin voi löytyä kavereita, vaikkei omassa ryhmässä heti samanhenkisiä olisikaan, Ylimäki kannustaa.

Mukaan opiskelijatapahtumiin myös ilman alkoholia

Opinnot aloittaneissa fukseissa on erilaisia persoonia. Osa on todella aktiivisia, osa ujompia. Joitakin jännittää alkoholin rooli opiskelijatapahtumissa.

Viitanen ja Ylimäki ovat huomanneet selvän muutoksen suhtautumisessa alkoholiin. Opiskelijoissa on yhä enemmän heitä, joita juominen ei kiinnosta, vaikka se on edelleen yksi opiskelijaelämän stereotypioista.

– Tapahtumiin voi ehdottomasti tulla, vaikkei joisi alkoholia. Juon itsekin usein limua, ja järjestämme myös alkoholittomia tapahtumia, Viitanen sanoo.

Mikään ohjelmanumero tai tapahtuma ei edellytä alkoholin juomista.

Ylimäki toivoo, ettei kukaan jää tapahtumista pois sen vuoksi, että kokee painostusta alkoholin käyttöön.

– Mikään ohjelmanumero tai tapahtuma ei edellytä alkoholin juomista, hän painottaa.

Tuutorit torjuvat yksinäisyyttä

Tuutoreilla on suuri rooli opiskelijoiden ryhmäyttämisessä ja yksinäisyyden ehkäisyssä. Sekä Viitanen että Ylimäki kertovat pohtineensa paljon yksinäisyyttä ja korostavat, että siitäkin voi tulla puhumaan tuutorille.

– Meillä Lexissä myös hallitus on kiinnittänyt asiaan huomiota. Haluamme ehkäistä yksinäisyyttä. Esimerkiksi tapahtumissa huomioimme sen, ettei tarvitsisi ilmoittautua parin kanssa tai joukkueena. Emme halua luoda ilmapiiriä siitä, että on pakko olla joku porukka, jotta pääsee mukaan, Ylimäki sanoo.

Emme halua luoda ilmapiiriä siitä, että on pakko olla joku porukka, jotta pääsee mukaan.

Viitanen kertoo, että tuutoriporukassa on pohdittu, miten kaikki pidetään mukana isommassa porukassa.

– Isoissa porukoissa käy helposti niin, että joku ujompi voi jäädä kokonaan ulkopuolelle. Tuutoreiden pitää luoda sellainen ilmapiiri, jossa jokaista halutaan kuulla ja jokaisen asioista ollaan kiinnostuneita. Jännittävässä tilanteessa auttaa, että joku muu ottaa kontaktia ja pitää keskustelua yllä.

Viitanen tahtoo tuutorina aidosti tutustua ja samalla muodostaa ystävyys- ja kaverisuhteita.

– Tämä ei ole pesti, joka kestää vain tietyn ajan. Tuutorin seuraan voi liittyä vaikkapa tapahtumassa, eli yksin ei tarvitse jäädä, vaikka omat kaverit jättäisivät jonkun tapahtuman väliin.

Tuutorin seuraan voi liittyä vaikkapa tapahtumassa, eli yksin ei tarvitse jäädä, vaikka omat kaverit jättäisivät jonkun tapahtuman väliin.

Ylimäki tietää, että ensimmäinen puoli vuotta on tuutoreille vilkkain ja kiireisin.

– Yhteydenotot ja kysymykset vähenevät, kun fuksit pääsevät kiinni yliopistomaailmaan. Yleinen linja kuitenkin on, että aina saa tulla kysymään ja ottaa yhteyttä, vaikka kolmantena vuonna, hän sanoo.