Opiskelupaikkalisäys kummastuttaa

Akava ei hyväksy hallituksen kaavailemia korkeakoulupaikkojen lisäyksiä ilman demokraattista menettelyä. Se vaatii, että suunnitellut lisäpaikat kohdennettaisiin niille aloille, joita uhkaa tulevaisuudessa todennäköisesti työvoimapula.

Koulutusmäärät arvioidaan Suomessa tutkimukseen perustuvalla järjestelmällä, jolla koulutusmäärät sovitetaan yhteen ennakoidun työvoimatarpeen kanssa. Päätös koulutus­määristä tehdään eduskunnassa aina hallituskauden alussa. Siksi Akava ihmettelee sitä, että koulutusmääriä ollaan muuttamassa kesken hallituskauden.

Lisäpaikkoja ovat saamassa esimerkiksi sairaanhoitaja­koulutus, oikeustiede ja kauppatiede. Korkeakouluihin on ehdotettu kaiken kaikkiaan 1 200 lisäpaikkaa. Akavaa hämmästyttää kuitenkin saman­aikainen 2 000 aloituspaikan vähentäminen ammattikorkeakouluilta.

 

Suomen Lakimiesliitto vastustaa ajatusta­ nostaa määräaikaisesti oikeustieteen koulutusmääriä. Oikeustieteen koulutuksen­ sisään­ottomäärää on nostettu viime vuonna­ jo neljänneksellä. Esitetty sadan hengen vuosittainen lisäys tarkoittaisi,­ että oikeus­tieteen sisäänottomäärät nousisi­vat kahdessa­ vuodessa (2012–2014) ­lähes ­50 prosenttia. Liitto huomauttaa, että työ­markkinoiden nykyinen tarve ja tulevaisuuden­näkymät eivät puolla lisäystä­ ja ettei oikeustieteen koulutuksen lisäämisen­ hyödyistä ole esitetty minkäänlaisia laskelmia. Lakimiesliitto odottaa, että lopulta päästään­ kaikilta osilta kestävämpään loppu­tulokseen.