Osaava työvoima menestyksen edellytys

Akavan näkemyksen mukaan jokaisen korkeasti koulutetun olisi saa­tava vähintään kahdeksan täydennys­koulutuspäivää vuodessa. Osaava työvoima on Suomen menestyksen edellytys, joten osaamista on kehitettävä suunnitelmallisesti ja kouluttautumisen ja kehittymisen kulttuurista on tultava työpaikoilla itsestäänselvyys.

Akava katsoo, että osaamisen kehittämisen rahoituksesta on sovittava sitovasti työ- ja virkaehtosopimuksissa. Myös verotuksen on kannustettava työntekijöitä kouluttautumaan.