Osakeyhtiölakiin muutoksia

Syyskuun alusta voimaan tulleilla osakeyhtiölain muutoksilla vähennetään yhtiöille aiheutuvia kustannuksia sulautumisten ja jakautumisten yhteydessä. Uudet säännökset vähentävät laadittavien sulautumis- ja jakautumisasiakirjojen määrää tietyissä poikkeustilanteissa, helpottavat yhtiökokousasiakirjojen nähtävänä pitämistä ja toimittamista vain sähköisessä muodossa sekä laajentavat yhtiön hallituksen toimivaltaa päättää tietyistä tytäryhtiösulautumisista ja -jakau­tumisista.

Lainmuutoksilla saatetaan voimaan EU:n pääoma- ja yritysjärjestelydirektiivin muutokset.