Osakeyhtiölakiin täsmennyksiä

Osakeyhtiölain säännöksiä täsmennetään vähemmistöosakkeenomistajien­ osakkeiden lunastusmenettelyn osalta. Lunastusmenettelyä muutetaan siten, että uskottua miestä ei tarvitse valita lunastusriitaa varten, ellei se ole välttämätöntä vähemmistöosakkeen­omistajien oikeussuojan kannalta. Uskotulla miehellä on valitusoikeus välitys­tuomiosta.

Keskuskauppakamarin lunastus­lautakunnan kokoonpano muuttuu siten, että jatkossa lautakuntaan valitaan vähintään yksi jäsen ensi sijassa muita kuin ammattimaisia sijoittajia edustavien järjestöjen ehdotuksesta. Säännöksiin lunastusmenettelyn vireille tulosta ja lunastushinnan koron alkamis­ajan­kohdasta sekä valitus­oikeudesta välimiesten ja uskotun valintaa koskevaan päätökseen tehdään myös muutoksia lakimuutoksen yhteydessä.

Lainmuutosten tavoitteena on ­tehostaa ja selventää lunastusmenettelyä­ sekä parantaa vähemmistö­osakkeen­omistajien oikeussuojaa. Uudet säännökset astuvat voimaan tammikuun 2014 alusta.