Ostetaan edunvalvontaa

Edunvalvontapalveluja halutaan järjestää yhä laajemmin ostopalveluina. Tällä hetkellä edunvalvonta on keskitetty valtion oikeusaputoimistoihin, jotka hoitavat virkatyönä noin 30 000 henkilön edunvalvonnan. Vain 2 800 henkilön edunvalvonta ostetaan ulkopuoliselta palveluntuottajalta.

Tulevaisuudessa oikeusaputoimistojen toimipaikkojen määrä on vähenemässä, mutta väestön ikääntymisen myötä edunvalvonnan tarve kasvaa. Siksi palveluiden alueellinen saatavuus olisi hyvä turvata ostopalveluilla, oikeusministeriön työryhmä esittää.

Uusia edunvalvontapalvelujen tuottajia voisivat olla esimerkiksi kansalaisjärjestöt, asianajajat ja lakimiehet