Päästötavoitteet kiristynevät

EU on harkitsemassa päästövähennysten nostamista vuoteen 2030 mennessä. Tavoiteohjelma sisältänee kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen EU-alueella
40 prosentilla vuoden 1990 tasosta ja uusiutuvan energian osuuden nostamiseen
30 prosenttiin energian kokonaiskulutuksesta.

Tiukempien päästötavoitteiden pyrkimyksenä on helpottaa Euroopan päästövähennyskauppajärjestelmää, joka ei nykyisillä rajoituksilla kannusta investoimaan vähempipäästöiseen teknologiaan.