Pääsyä potilastietoihin ei tule laajentaa

Julkisuudessa esitettiin alkuviikosta sisäministeriön haluavan laajentaa merkittävästi poliisin pääsyä arkaluonteisiin potilastietoihin. Ajatusta kritisoitiin laajasti julkisuudessa muun muassa eri järjestöjen taholta. Torstaina uutisoitiin, että hallitus ei tule edistämään poliisin nykyistä laajempaa pääsyä terveystietoihin.

–  Hanke tuli yllätyksenä, ja julkisuudessa esitetyt perustelut olivat epämääräisiä. Hyvä, ettei hanke etene esitetyllä tavalla, sanoo Lakimiesliiton hallituksen puheenjohtaja Antero Rytkölä. Poliisilla on jo nyt oikeus saada muun muassa ajokortin ja aseluvan haltijasta terveystietoja, jotka mahdollistavat esimerkiksi uhka-arvion tekemisen.

Rytkölän tiedossa ei ole mitään konkreettista syytä, jonka vuoksi poliisin tiedonsaantia potilastiedoista pitäisi laajentaa. Suomen Lakimiesliitto ei kannata hanketta.

Ei ole mitään konkreettista syytä, jonka vuoksi poliisin tiedonsaantia potilastiedoista pitäisi laajentaa.

Myös Suomen Asianajajaliitto vastustaa sisäministeriössä kaavailtuja lainmuutoksia kaikilta osin.

–  Poliisilla on jo ennestään riittävä oikeus saada tietoja lääkäreiltä ja muilta terveydenhuollon ammattihenkilöiltä, ja heillä on velvollisuus oma-aloitteisesti toimittaa terveystietoja tietyissä tilanteissa. Tällaisilla poikkeuksilla salassapitovelvollisuuteen murennetaan salassapidon merkitystä. Poikkeusten pitää olla tarkkarajaisia ja niiden tulee perustua tärkeisiin syihin, sanoo Asianajajaliiton puheenjohtaja Jarkko Ruohola.

Hanke olisi Ruoholan mukaan osa laajempaa kehitystä, jossa myös esimerkiksi asianajajien salassapitovelvollisuuteen pyritään kajoamaan milloin rahanpesun estämiseksi, milloin vaikkapa asianajajien asiakkaiden varallisuustietojen saamiseksi esimerkiksi Kelan käyttöön.

Viranomaisten tiedontarve pitää järjestää muilla tavoin kuin kajoamalla asianajajien, lääkärien tai pappien salassapitovelvollisuuteen ja -oikeuteen.

–  Viranomaisten tiedontarve pitää järjestää muilla tavoin kuin kajoamalla asianajajien, lääkärien tai pappien salassapitovelvollisuuteen ja -oikeuteen. Oikeusvaltion perustaan kuuluu, että näillä ammattiryhmillä on –  asiakkaidensa suojaksi –  vahva salassapitovelvollisuus, painottaa Ruohola.

Niin ikään Lääkäriliiton toiminnanjohtaja Kati Myllymäki on tyrmistynyt sisäministeriön suunnitelmista ja avoimuuden puutteesta. Sisäministeriö on valmistellut potilastietojen avaamista yhdessä STM:n kanssa viime talvesta lähtien.

–  Olen itse ollut asiantuntijatehtävissä STM:ssä enkä voi kuin ihmetellä tällaista lainvalmistelua. Miksi asiantuntijoita ei ole etukäteen ja avoimesti kuultu? Itse sain Helsingin Sanomien toimittajalta ensi kertaa tietoa asiasta, Myllymäki sanoo.