Painetusta säädöskokoelmasta luovutaan

Uudet lait, asetukset ja muut säädökset sisältävän Suomen säädöskokoelman julkaisua aiotaan uudistaa. Eduskunnalle annetun esityksen mukaan säädöskokoelman sähköisestä versiosta tulisi ensi vuoden alusta ensisijainen julkaisumuoto. Vastedes säädökset ja muut asiakirjat julkaistaisiin verkossa yksittäin eikä enää useasta asiakirjasta koottuina vihkoina.

Uudistus nopeuttaisi säädösten julkaisemista ja selkiyttäisi sähköisten säädösaineistojen käyttöä. Vastedes painettua säädöskokoelmaa olisi saatavilla kerran viikossa ilmestyvänä Edita Publishing Oy:n julkaisuna. Myös sidottuja säädöskokoelman vuosikirjoja olisi mahdollista tilata.

Syynä painamisesta luopumiseen on maksullisten tilausten vähäisyys: painetun säädöskokoelman julkaiseminen ja jakelu on ollut tappiollista jo usean vuoden ajan. Suomen säädöskokoelma on ollut maksutta saatavilla Finlex-palvelussa jo vuodesta 1997.