Palaset paikoilleen – Lakimiesliiton nettisivut uudistuivat

Palaset paikoilleen – Lakimiesliiton nettisivut uudistuivat

Lakimiesliiton nettisivut uudistettiin vuonna 2005. Sivujen ylläpitojärjestelmän ja ulkoasun uusimisen yhteydessä jäsenistölle tarjottavia palveluja kehitettiin. Kehittämistyö tulee jatkumaan vuonna 2006, mutta jo nyt sivut tarjoavat jäsenille palveluja entistä helpommassa ja jäsentyneemmässä muodossa.

Kehitys kehittyy

Liiton nettisivut uudistettiin edellisen kerran viime vuosituhannen lopulla. Vuosien saatossa sivuston tekniikka oli ehtinyt vanhentua. Erityisesti uusien toiminnallisuuksien, kuten palkkalaskurin ja jäsenistön keskustelupalstan, integraatio muuhun sivustoon ei ollut toteutettavissa riittävän joustavasti.

Nyt tehdyn uudistuksen myötä Lakimiesliiton sivusto siirtyi teknisiltä järjestelyiltään nykyaikaan ja uusi tietokantapohjainen ylläpitojärjestelmä mahdollistaa sivuston aiempaa joustavamman ylläpidon ja kehittämisen myös tulevaisuudessa. Uusi tekninen alusta mahdollistaa selvästi aiempaa laajemmat palvelut niin liiton jäsenille kuin luottamushenkilöillekin.

Yleiset sivut

Liiton sivuston yleiseen osioon uudistuksen yhteydessä tehdyt muutokset liittyvät lähinnä sivuston ulkoasuun ja rakenteeseen. Liiton perinteinen bolognanpunainen on säilytetty sivujen hallitsevana värinä, mutta ulkoasua on kevennetty ja tiedon rakennetta pyritty kehittämään yksinkertaisempaan ja selkeämpään suuntaan.

Sivuston päävalikkoa on yksinkertaistettu siten, että toiminnan osa-alueet erottuvat selvästi toisistaan. Kaikki jäsenyyteen ja jäsenetuihin liittyvät kysymykset löytyvät nyt käytännöllisesti yhden otsikon alta. Vastaavasti kaikki liiton kannanotot, lausunnot ja julkaisut on kasattu yhteen otsikolla ”Lakimiesliiton mielestä”.

Yleisten sivujen rakennetta kehitetään edelleen vuonna 2006 ja niihin liittyvää palautetta voi toimittaa Lakimiesliiton toimistolle.

Jäsensivut

Suurimmat jäsenille näkyvät muutokset sivuston toiminnassa löytyvät suljetuilta jäsensivuilta. Vanhoiltakin sivuilta löytyneet palkkalaskuri ja keskustelupalsta on nyt integroitu sivuihin aiempaa tiiviimmin ja siten on pyritty lisäämään toimintojen käytettävyyttä.

Omat tiedot

Uutena palveluna jäsenille tarjotaan mahdollisuutta nähdä liiton jäsenrekisterissä olevat tietonsa ja muuttaa osaa niistä. Tällä pyritään pitämään jäsenrekisteri mahdollisimman ajantasaisena ja siten paitsi palvelemaan jäseniä paremmin myös antamaan liitolle aiempaa tarkempi kuva jäsenistön maantieteellisestä sijainnista ja erityisesti työsuhteiden luonteesta.

Toistaiseksi sivustolla on suoraan mahdollista muuttaa vain jäsenen perustietoja, kuten posti- ja sähköpostiosoitetta ja puhelinnumeroita. Esimerkiksi työnantajatietojen osalta tietojen muuttaminen vaatii yhä jäsentietolomakkeen täyttämistä ja lähettämistä liiton toimistolle. Vastaisuudessa jäsenten verkossa päivitettävissä olevien tietojen määrää pyritään lisäämään.

Tapahtumat ja mökit

Jäsensivuilla otetaan pian käyttöön myös tapahtumiin ilmoittautumista ja jäsenistölle tarkoitettujen mökkien varaamista helpottavat toiminnot. Kaikkiin liiton tapahtumiin voi jatkossa ilmoittautua sähköisesti jäsensivujen kautta. Koska käyttäjä on sisäänkirjautumisen yhteydessä tunnistettu, saadaan ilmoittautujan tiedot automaattisesti ja ilmoittautuminen on jäsenelle vastaavasti helpompaa.

Mökkivarauksissa käytössä on jatkossakin kaksivaiheinen varauskäytäntö. Pääsääntöisesti kaikki mökit jaetaan kaksi kertaa vuodessa arpomalla mökkijaksot kaikkien halukkaiden kesken. Arvonnan jälkeen vapaiksi jääneitä mökkejä on mahdollisuus varata suoraan. Nykyisin sähköpostitse tai puhelimitse toimiva mökkien varaaminen ja mökkiarvontaan osallistuminen siirtyvät jäsensivujen kautta tapahtuviksi. Uusi www-pohjainen järjestelmä helpottaa mökkien varaamista ja nopeuttaa varausten käsittelyä.

Lakimiesrekrytointi

Lakimiesrekrytoinnin avoinna olevat työpaikat löytyvät edelleen myös Lakimiesliiton www-sivuilta. Avoimien työpaikkojen määrä Lakimiesrekrytoinnissa lisääntyi edelleen vuonna 2005. Avoimien työpaikkojen lisääntyminen heijastelee työttömien lakimiesten määrän hienoista laskua ja lakimiesten työllisyystilanteen lievää paranemista.

Työpaikkanäkymää on muutettu hieman siten, että hakijalla on aiempaa parempi mahdollisuus yhdellä silmäyksellä nähdä kaikki avoinna olevat tehtävät, kyseessä olevat organisaatiot sekä tieto haun päättymisestä ja ilmoituksen lisäämisajasta sivuille.

Keskustelupalsta

Jäsensivujen keskustelupalstaa parannettiin jo kesällä 2005 ja palsta oli parannustöiden johdosta suljettuna. Palvelua kehitettiin teknisesti vastaamaan aiempaa paremmin käyttäjien tarpeisiin. Monet muutokset näkyivät suoraan järjestelmän toiminnallisina parannuksina. Lisäksi järjestelmän teknistä toimintaa hiottiin vastaamaan kasvavia ja muuttuvia tarpeita. Uuden jäsensivuston julkaisun yhteydessä kehitetty keskustelupalsta integroitiin kiinteästi osaksi jäsensivuja.

Keskustelu jäsensivuilla on jatkunut palstan uudistamisenkin jälkeen vilkkaana. Palstalla on keskusteltu laajasti lakimiehiä koskevista kysymyksistä aina koulutuksesta, työmarkkina-asioista ja oikeuspolitiikasta liiton toimintaan ja palveluihin saakka. Keskusteluissa välillä näkyneet ylilyönnit ovat karsiutuneet ja kiivaskin keskustelu on pysynyt asiallisena ja rakentavana.

www.lakimiesliitto.fi
www.lakimiesrekrytointi.fi
www.juristiuutiset.fi