Palaute ja kehittyminen, vaan ei ajattelun ulkoistaminen

Hyvää alkanutta kevättä! Kirjoittaessani tätä kolumnia huhtikuun alussa on kulunut kolme kuukautta siitä, kun aloitin toimikauteni Lakimiesliiton hallituksen opiskelijajäsenenä. Tämä ajankohta lienee oiva hetki kartoittaa ja puntaroida ajatuksiani siitä, mihin suuntaan Lakimiesliiton opiskelijatoiminta on menossa. Samalla esitän muutamia huomioita palautteen merkityksestä ja sen vaikutuksesta opiskelijavaliokunnan (jatkossa OVK) toiminnan kehittämiselle.

OVK ja sen keihäänkärjet vuonna 2011

OVK:han on eräs Lakimiesliiton valiokunnista. OVK:n ohjesäännön mukaan OVK:n toimialana on vastata opiskelijoiden edunvalvontaan ja opiskelijatoimintaan liittyvistä asioista. Lisäksi OVK toimii oikeustieteen opiskelijoiden ainejärjestöjen yhteistyöelimenä. OVK:n jäseniä ovat edelliset ja istuvat ainejärjestöjen hallitusten puheenjohtajat, Nulan (Nuoret Lakimiehet ry) kaksi edustajaa, liiton hallituksen opiskelijajäsen ja sihteerinä liiton opiskelija-asiamies. Eli kunkin liiton opiskelijajäsenen pitäisi tuntea ainakin joku OVK:n jäsen edes nimeltä.

Kuluva toimintavuosi alkoi liiton OVK:n edustajien seminaarilla, jossa päätettiin OVK:n tämän vuoden painopisteistä. Keihäänkärjiksi valittiin liiton opiskelijatoiminnan sisäisen ja ulkoisen viestinnän kehittäminen, valmistumiskynnyksellä olevien opiskelijoiden parempi huomiointi ja jo aloitettujen projektien loppuun saattaminen. Ensimmäisen painopisteen osalta todettakoon, että opiskelijanäköistä uutta nettisivua suunnitellaan ja lisäksi valmistellaan opiskelijatoiminnan viestintäsuunnitelmaa. Keskimmäinen keihäänkärki liittyy Lakimiesliiton strategiseen painopisteeseen, keskittää enemmän huomiota +/- 2 -jäsensegmenttiin eli ryhmään, jolla on alle kaksi vuotta valmistumiseen/valmistumisesta. Jälkimmäinen viittaa opiskelijatoiminnan sisäiseen rakentavaan palautteeseen siitä, että OVK:ssa on visioitu paljon, mutta käytännön toteutuksessa on parannettavaa.

Uusi vuosi uudet kujeet

Uudessa OVK:ssa olemme muuttaneet aiempia toimintatapoja, jotta jatkossa saavutamme asettamamme tavoitteet. Keinoina ovat muun muassa erilaiset edunvalvontahankkeet, opiskelijatoiminnan viestinnän uudistamisprosessi, avoimen hakumahdollisuuden mahdollistaminen liiton valiokuntien opiskelijapaikoille, uusien yhteistyömuotojen kartoittaminen ja jatkuva opiskelijajärjestöjen eri toimintamuotojen hyvien käytänteiden levittäminen. Eräänä keskeisenä elementtinä on kuitenkin toiminnan kehittäminen palautetta keräämällä, jossa tarvitsemme juuri Sinun apuasi.

Akavan vuoden 2011 jäsenjärjestötilastojen mukaan Lakimiesliitossa on 3 519 opiskelijajäsentä (kaikkiaan liitossa on jäseniä 15 423). OVK:n sihteeri mukaan luettuna OVK:ssa on 14 jäsentä. Tämä tarkoittaa sitä, että laskennallisesti yksi OVK:n jäsen edustaa noin 250 opiskelijajäsentä. Tämä on siinä mielessä merkityksellistä, että ilman jatkuvaa palautetta kentältä, kattava ja toiveet tyydyttävä opiskelijäsenten edunvalvonta niin liitossa kuin sen ulkopuolellakin on haastavaa.

OVK:n pitänee vuoden aikana luoda organisoitu opiskelijatoiminnan palautejärjestelmä esimerkiksi uudelle tekeillä olevalle opiskelijatoiminnan nettisivulle. Voitte kuitenkin kukin vinkata ainejärjestönne puheenjohtajalle Liiton opiskelijatoimintaan liittyviä asioita tai lähettää sähköpostitse risuja ja ruusuja esimerkiksi osoitteeseen ted.apter@lakimiesliitto.fi.

Opiskelijoiden aseman parantuminen

Haluan esittää vilpittömät kiitokseni siitä, että Lakimiesliitossa arvostetaan opiskelijatoimintaa. Kuluneen kolmen kuukauden aikana liiton hallituksen jäsenet ja toimiston työntekijät ovat positiivisella tavalla sparranneet sekä minua että Nulan hallitusedustajaa tuomaan nuorten näkökulmaa mukaan liiton toimintaan. Se, että opiskelijoille myönnettiin paikka liiton hallitukseen ja tätä ennen edustukset liiton valiokuntiin, on osa laajempaa muutosprosessia, jossa parannetaan nuorten ja opiskelijoiden asemaa Liiton sisällä.

Alkanutta trendiä lienee tuskin syytä lopettaa. Tämän vuoksi pelinavaukset siitä, miten liittoa ja opiskelijoita/vastavalmistuneita voisi tuoda toisiaan lähemmäksi, ovat tärkeitä. OVK:n valovilkut persoonat visioivat sellaisia villisti, mutta ilmiantakaa mieluusti tähän aiheeseen liittyviä kehitysehdotuksia. Ideatuotanto ei nimittäin ole OVK:n jäsenten yksinoikeus ja reilun 3 500 oikeustieteen opiskelijajäsenen ajatushautomo kuulostaa hurjalta paperilla – entä käytännössä? Ennakoisimmeko yhdessä menestyksekkään liiton tulevia kehityspolkuja?

Saatua palautetta käytetään hyödyksi, kun toimintaa kehitetään. Vähemmän mediaseksikäs arjen uurastus jää joka tapauksessa pitkälti OVK:n jäsenten harteille. Opiskelijavaliokunnan loppukevät meneekin viime vuonna aloitettujen ja tämän vuoden uusien projektien työstämiseen. Rakennamme liiton opiskelijatoiminnalle vahvaa perustaa, josta OVK-toiminta voi ponnahtaa eteenpäin. Toisaalta perustan ollessa riittävän vahva voidaan opiskelijatoiminnassa välillä erehtyäkin ja ottaa jokunen askel taaksepäin. Tämän jälkeen suunnataan sitten tarmokkaasti kohti opiskelijan ja liiton parempaa huomista.

Ted Apter
Lakimiesliiton hallituksen opiskelijajäsen