Palkansaajajärjestöt vaativat aikalisää aluehallinnon uudistukseen

Palkansaajakeskusjärjestöt Akava, SAK ja STTK vaativat aikalisää aluehallinnon uudistukseen. ALKU-hankkeena tunnettu uudistus on Suomen historian suurimpia aluehallinnon uudistuksia ja sen on määrä astua voimaan ensi vuoden alusta. ALKU-hankkeen tarkoituksena on turvata globaalissa maailmassa ja ikääntyvässä Suomessa asiakkaiden palvelut nykyistä paremmin, vahvistaa alueiden kehittymisedellytyksiä ja tehostaa hallintoa. Tämän kaiken tulisi olla totta jo ensi vuoden alusta. Tällä hetkellä näyttää siltä, että toimialajohtajien valinnat saadaan valmiiksi juuri ennen joulua, kun taas pienempien yksiköiden johtajavalinnat, yksiköiden työjärjestyksen tekeminen ja työntekijöiden tehtävänkuvat jäävät ensi vuoden puolelle. Samaan aikaan tavoitteena on vähentää yli tuhat henkilötyövuotta – miltei viidennes henkilömäärästä – vuoteen 2015 mennessä. Menestyviä organisaatioita johdetaan siten, että resurssit mitoitetaan joustavasti toiminnan mukaan, ei päinvastoin. Aluehallintovirastojen ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimiva liikkeellelähtö edellyttää, että uudistuksessa ei hätäillä ja tuottavuustavoitteista päätetään vasta, kun tiedetään työvoiman todellinen tarve. Palkansaajakeskusjärjestöjen mielestä hallituksen onkin luovuttava tuottavuusohjelman henkilötyövuosien vähennysvelvoitteista aluehallintouudistuksen käynnistysvaiheessa siirtymäkauden ajaksi.