Palkansaajakeskusjärjestöt kiistävät neuvottelut keskitetystä ratkaisusta

Työmarkkinaosapuolet ovat viime viikkoina niin sanotussa työmarkkinaseitsikossa keskustelleet heikentyneestä talous- ja työllisyystilanteesta ja mahdollisuudesta tukea käynnissä olevaa liittokohtaista työmarkkinakierrosta. Työmarkkinakeskusjärjestöjen ekonomistit ovat valmistelleet arvion tulevasta talous- ja työllisyyskehityksestä.

Lisäksi osapuolet ovat käyneet keskusteluja työvoimapolitiikasta, kuntien taloudellisesta asemasta, työttömyysvakuutusmaksuista sekä palkansaajien ostovoimasta ja verotuksesta. Nämä keskustelut eivät ole johtaneet yhteisymmärrykseen. Työnantajapuoli on esittänyt teknologiateollisuudessa tehdyn palkkaratkaisun pohjalta niin sanottua palkka-ankkuria, jota muiden alojen neuvotteluissa tulisi noudattaa ja jonka toteuttamista keskusjärjestöjen tulisi ohjata.

Palkansaajakeskusjärjestöt Akava, SAK ja STTK sanoutuvat irti palkka-ankkurimallin noudattamisesta. Järjestöt myös kiistävät julkisuudessa olleet väitteet siitä, että ne tavoittelisivat kolmivuotista, kaikkia aloja koskevaa sopimusta 0,5 prosentin palkankorotuksista.