Palkansaajien hyvinvointi ja terveys saman kattojärjestön alle

Akava-järjestöjen Lomayhdistys A-lomat ry, Suomen Ammattiliittojen Lomajärjestö SAL ry ja Toimihenkilölomat T-lomat siirtävät Palkansaajien hyvinvointi ja ­terveys PHT ry:lle toimintansa ja toiminta-avustuksensa vuoden vaihteessa. Uudessa yhdistyksessä ovat edustettuina perustajajärjestöjen noin kahdeksankymmentä jäsenyhdistystä. Tuloksena on järjestö, joka toimii valtakunnallisesti työikäisten kansalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi.

A-lomat, SAL-lomat ja T-lomat ry:n yhdistymistä uudeksi, vahvaksi kansanterveystyötä tekeväksi järjestöksi on valmisteltu noin parin vuoden ajan.
Lomatoiminnan tuotevalikoimaa kehitetään parhaillaan: kuntoremontti- ja perhekuntotoimintaa uudistetaan ja uusia työkyvyttömyyttä ehkäiseviä ja toimintakykyä parantavia tuotteita lanseerataan kevään aikana.

Palkansaajien hyvinvointi ja terveys PHT ry:n puheenjohtajana vuosina 2012–2013 toimii STTK:n talousjohtaja Erkki Lavonsalo ja 1. varapuheenjohtajana SAK:n koulutusasiantuntija Merja Lehmussaari ja 2. varapuheenjohtajana kouluneuvos Erkki Kangasniemi.

Henkilöstö siirtyy uuteen järjestöön vanhoina työntekijöinä. Palkansaajien hyvinvointi ja terveys PHT ry:llä on kuusi työntekijää sen aloittaessa toimintansa. Toiminnanjohtaja on Pasi Ylitalo. A-lomien Mervi Luostarisesta tulee järjestön kehityspäällikkö ja T-lomien Vuokko Koistilasta yhteyspäällikkö.

Uuden järjestön sivusto ­www.pht.fi avautuu lähiaikoina.