Palkat kilpailukykyisiksi

Varsinkin ensimmäinen palkka vaikuttaa koko työuran ajan: jos palkkataso jää heti alussa matalaksi, palkkaeron umpeen kurominen myöhemmin voi olla vaikeaa.

Lakimiesliitto on tarjonnut jäsenilleen jo vuosien ajan palkkaneuvontaa ja erilaisia palkkaneuvontatyökaluja. Esimerkiksi vuosittain tehtävä palkkatutkimus kertoo jäsenistön palkkatasosta eri aloilla ja antaa kuvan siitä, millaisia palkkapyyntöjä kannattaa esittää.

Lakimiesliiton jäsenportaalista löytyvän Palkkapuntarin avulla taas voi verrata omaa palkkaansa muihin vastaavissa tehtävissä toimivien lakimiesten palkkoihin.

Lakimiesliitto antaa vuosittain vastavalmistuneiden lakimiesten sekä lakimiestehtävissä toimivien oikeustieteen ylioppilaiden palkkasuosituksen.

Lakimiesliitto antaa vuosittain vastavalmistuneiden lakimiesten sekä lakimiestehtävissä toimivien oikeustieteen ylioppilaiden palkkasuosituksen.

Vähimmäispalkkasuositukset perustuvat liiton palkkatutkimuksesta saatuihin tietoihin yksityissektorilla vastavalmistuneille maksettavista mediaanipalkoista. Palkkasuositus antaa jäsenille apua varsinkin uran alkuvaiheen palkkaneuvotteluihin, mutta samalla se edistää alalla työskentelevien palkkakehitystä koko työuran ajan.

Esimerkiksi vastavalmistuneiden oikeustieteen maistereiden vähimmäispalkkasuositus vuodelle 2019 on 4 290 euroa kuukaudessa.

Lähtö: Lakimiesliiton jäsenten palkat kilpailukykyisiksi

Lakimiesliitto on pyrkinyt alusta saakka vaikuttamaan jäsentensä palkkoihin ja valvomaan jäsentensä etuja.

A: Palkkasuositusten taival

Jotta palkkoihin ja muihin etuihin voidaan vaikuttaa, Lakimiesliiton on tunnettava jäsenensä hyvin.

Liitto tekee vuosittain palkkatutkimuksen, jossa kysytään tietoja lokakuun palkoista. Näin tutkimustulokset pysyvät vuodesta toiseen vertailukelpoisina.

Liitto tekee vuosittain palkkatutkimuksen, jossa kysytään tietoja lokakuun palkoista.

Tutkimuksessa selvitetään tarkasti eri sektoreilla ja eri aloilla työskentelevien, eri-ikäisten ja erilaisen työkokemuksen omaavien palkkoja. Tutkimus on avoin kaikille Lakimiesliiton jäsenille.

Tutkimuksessa kysytään vuosittain myös muita palkkaukseen liittyviä asioita. Viime vuosina on tarkasteltu muun muassa sitä, miten suuria miesten ja naisten väliset palkkaerot ovat.

Ruutu 1

Vastaukset analysoidaan tarkasti, jotta liitto saa tietoa palkkatason kehittymisestä palkkasuositustensa pohjaksi. Tutkimustulokset julkaistaan vuoden alussa.

Palkkasuositus antaa jäsenelle apua uran alkuvaiheen palkkaneuvotteluihin.

Palkkasuositus antaa jäsenelle apua uran alkuvaiheen palkkaneuvotteluihin. Palkkasuositukset ovat suosituksia eli ohjeellisia; palkkaukseen vaikuttavat myös muun muassa työn vaativuus, paikkakuntakohtaiset erot, aikaisempi työkokemus ja mahdolliset lisäopinnot.

Ruutu 2

Liiton työ- ja virkasuhdeneuvonta neuvoo jäseniä kaikissa palkkaa koskevissa kysymyksissä ja voi vastata kysymykseen muun muassa siitä, mitä ja millaisella työkokemuksella juristi tienaa eri aloilla. Palkkatutkimus luo pohjaa palkkakehitykselle myös aloilla, joilla työehtosopimukset eivät määritä palkankorotuksia.

Liitto tekee palkkoihin liittyen pitkävaikutteista työtä myös työmarkkinaneuvotteluiden saralla.

B: Työmarkkinapolku

Liitto tekee palkkoihin liittyen pitkävaikutteista työtä myös työmarkkinaneuvotteluiden saralla.

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO neuvottelee julkisen sektorin työ- ja virkaehtosopimukset ja Ylemmät toimihenkilöt YTN neuvottelee yksityisen sektorin työehtosopimukset. Näitä sopimuksia sovelletaan myös Lakimiesliiton jäseniin.

Lakimiesliitto on edustettuna molempien neuvottelujärjestöjen päättävissä ja valmistelevissa toimielimissä eli on päättämässä muun muassa sitä, millainen palkkarakenteen ja palkankorotusten tulisi olla seuraavalla sopimuskaudella.

Palkkakyselyyn vastaaminen on tärkeää koko alalle.

Maali: Eväät palkkaneuvotteluihin

Varsinkin ensimmäinen palkka vaikuttaa koko työuran ajan: jos palkkataso jää heti alussa matalaksi, palkkaeron umpeen kurominen myöhemmin voi olla vaikeaa.

Palkkasuosituksen, palkkatutkimuksen ja edunvalvontatyön ansiosta Lakimiesliitto voi pitää yllä jäsentensä palkkatasoa ja huolehtia siitä, ettei palkkojen kehitys jää jälkeen.

Palkkakyselyyn vastaaminen on näin ollen tärkeää koko alalle: tutkimustiedot vaikuttavat paitsi yksilön palkkatasoon myös yleisemmin lakialan palkkoihin.

Jutussa asiantuntijana toimi Lakimiesliiton työelämäasioiden päällikkö Jaana Meklin.