Palkkaverotuksen alentamista harkittava

Alkukesästä aikaan saadun hallitusohjelman veroratkaisut ovat Akavan mielestä vain tyydyttäviä. Hallitusohjelmaan on kirjattu, ettei palkkaverotus kiristy, mikä oli Akavan vähimmäistavoite. Akava edellyttää kuitenkin, että yleinen palkkojen nousu, sosiaaliturvamaksujen muutokset ja kunnallisverotuksen muutokset eivät kokonaisuutena kiristä palkansaajien verotusta missään tuloluokassa.
Jos talous kehittyy hallituskauden aikana toivotulla tavalla, palkkaverotusta pitää Akavan mielestä alentaa.

– Pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksien turvaamiseksi on pakko saada ansiotuloverotusta EU15-maiden tasolle, Akavan tutkimuspäällikkö Eugen Koev toteaa.

Akavan mielestä hallitusohjelman veroratkaisut eivät takaa, että palkkatulojen verotus ei kiristy.

– Hallitusohjelman kirjaus varmistaa vain sen, että yleinen palkkojen nousu ei kiristä palkkaveroa. Tämä ei riitä varmistamaan, että palkkatulojen verotus ei kokonaisuudessaan kiristy. Eläkemaksuihin on jo tiedossa korotuksia ja kunnallisverotuskin saattaa kiristyä.

Akava kritisoi kotitalousvähennyksen rajoittamisen lisäksi sitä, että asuntolainojen korkovähennysoikeuden rajoittaminen toteutetaan varsin rajulla tavalla. Järjestö olisi mieluummin nostanut yleistä arvonlisäveroa.