Palveluita yrittäjille, olivatpa he aloittelijoita tai kokeneita konkareita

Monelle vastavalmistuneelle tai ammattinsa alkuvaiheessa olevalle itsensä työllistäminen voi olla ainoa vaihtoehto hankkia elantoa ja päästä alalle. Myös yt-menettelyn seurauksena moni kokenut konkari voi huomata olevansa ”between the jobs” ilman, että uusia työtarjouksia on jonoksi asti. Tilanne on monelle uusi ja järkyttäväkin.

Lakimiesliiton strategiassa yhtenä yksityissektorin edunvalvonnan keihäänkärkenä on asianajosektorin aseman parantaminen. Tämä liittyy laajempaan tavoitteeseen parantaa itsensä työllistävien lakimiesten asemaa. Lakimiesliitolla on noin 700 ammatinharjoittaja- ja yrittäjäjäsentä, minkä tulee näkyä liiton toiminnassa. Lakimiesliitolla on jo vanhastaan ollut kattava jäsenpalvelupaketti ammatinharjoittaja- ja yrittäjäjäsenilleen, mutta nyt pakettia laajennetaan henkilökohtaisten tukipalveluiden suuntaan.

 

Palvelukokonaisuus työn alla

Syksyllä 2015 Lakimiesliiton piirissä käynnistettiin idea alkaville yrittäjille suunnatusta palvelukokonaisuudesta, jossa Lakimiesliitto voisi olla fasilitaattorin asemassa. Liiton hallitus näytti hankkeelle vihreää valoa, ja hanketta valmisteleva työryhmä aloitti toimintansa alkuvuonna 2016. Työryhmä on kartoittanut jäsenkunnan tarpeita asianajajakunnan, lupalakimiesten ja nuorten, vasta alalle pyrkivien näkökulmista. Lakimieskoulutus tarjoaa mahdollisuuden myös täysin erilaisen yritysidean toteuttamiseen, mikä tulee ottaa huomioon.

Työryhmän tavoitteena on myös luoda laajempaa kuin esimerkiksi liiton kotisivuilta löytyvään Eka liksa -oppaaseen sisältyvää ohjeistusta asianajo- ja lakiasiaintoimistoissa provisiopalkkaisena toimivien lakimiesten palkkausjärjestelmiä varten. Usein provisiopalkkaisen lakimiehen työsuhde muistuttaa läheisesti yrittäjäasemassa olevan asemaa ilman, että tarjolla olisi yrittäjyyden etuja.

Tärkeä osa työryhmän toimintaa on selvittää, olisiko Lakimiesliiton mahdollista järjestää alkaville yrittäjille ja ”between the jobs” -vaiheessa oleville lakimiehille omaa yhteistä työskentelytilaa. Vastaavia järjestelyitä on jo olemassa, mutta ei lakimieskunnalle räätälöitynä. Toinen haasteellinen hanke on mahdollisuus lakimieskunnalle suunnatun työosuuskunnan perustamiseen. Kumpikaan hanke ei saisi vinouttaa alan kilpailutilannetta, mutta kuitenkin tarjota tuetun mahdollisuuden oman toiminnan aloittamiseen.

Työryhmä selvittää myös jo olemassa olevien yrittäjäpalveluiden ja koulutusohjelmien tarjontaa sekä niiden hyödyntämistä Lakimiesliiton jäsenkunnan eduksi. Lakimiesliitto on esimerkiksi järjestänyt yrittäjä- ja urasuunnittelukursseja. Lisäksi sidosryhmien kautta on saatavissa erilaisia palveluita muun muassa Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston, Yritys Helsingin, Suomen Uusyrityskeskukset ry:n ja Työnhakuveturin kautta.

Lakimiesliitto on myös käynnistänyt toisen työryhmän kehittämään asianajajien ja lupalakimiesten edunvalvontaa ja nostamaan sektorin jäsenosuutta liitossa.

 

Yhteistyötä ja vaikuttamista

Lakimiesliitto on tehnyt markkinointiyhteistyötä Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassa AYT:n kanssa. Tavoitteena on saada selkeytettyä jäsenille palkansaaja-kassojen – kuten Lakimiesten työttömyyskassa – ja yrittäjäkassojen välinen lakisääteinen roolijako. Ammatinharjoittajat ja yrittäjät voivat saada ansiosidonnaista työttömyysturvaa vain vakuuttamalla itsensä yrittäjäkassassa. Tavoitteena on myös saada itsensä työllistäjien ja ammatinharjoittajien työttömyysturva lähemmäksi palkansaajien työttömyysturvaa. Vain näin on mahdollista turvata korkeasti koulutettujen ihmisten joustava siirtyminen lyhyiden työsuhteiden ja itsensä työllistämisen välillä. Suurimuotoisempi yrittäjyys on tässä mielessä eri asia.

Lisätietoja: www.ayt.fi 

Akavan piirissä Lakimiesliitto on vaikuttanut jo perinteisesti Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työryhmässä. Työryhmä on pyrkinyt kehittämään ammatinharjoittajien ja yrittäjien toimintaedellytyksiä maassamme. Tavoitteet ovat liittyneet muun muassa verotukseen, kilpailutusjärjestelyihin, työttömyys- ja sosiaaliturvaan ja yrittäjän jaksamiseen. Työryhmä on verrannut aktiivisesti eri akavalaisten liittojen jäsenkunnalleen tarjoamien yrittäjäpalveluiden sisältöä ja tätä kautta vienyt hyviä käytäntöjä muidenkin liittojen hyödynnettäviksi. Merkittävä jäsenkunnalle tarjottava palvelumuoto on akavalaisille ammatinharjoittajille ja yrittäjille suunnatut koulutus- ja keskustelutilaisuudet. Näissä on annettu eväitä alkaville yrittäjille ja uutta inspiraatiota kokeneemmillekin konkareille.

Vuoden 2016 alussa Lakimiesliitto eräiden muiden akavalaisten liittojen kanssa perusti uuden järjestön, Akateemiset Yrittäjät AKY:n, jonka tarkoituksena on edistää korkeakoulutettujen yrittäjien toimintaedellytyksiä ja vastata entistä paremmin yrittäjäjäsentensä toiveisiin. AKY on myös Suomen Yrittäjät ry:n toimialajärjestö, jonka ansiosta jäsenkunnalle on tarjolla myös SY:n jäsenpalveluita.

Lisä­tietoja: www.akateemisetyrittajat.fi 

Akavan piirissä perustettiin alkuvuonna 2016 myös toinen järjestö, Akavan yrittäjien ja itsensätyöllistäjien edunvalvontajärjestö. Järjestön toiminta on suuntautunut yrittäjien ja itsensätyöllistäjien työmarkkinaedunvalvontaan. Erityisesti itsensätyöllistäjät (yksinyrittäjät, ammatinharjoittajat, freelancerit ja apurahansaajat) kokevat tarvitsevansa selkeämpiä pelisääntöjä markkinoilla. Järjestön tavoitteena on myös palvella paremmin jäseniä, jotka yhdistävät työuraansa eri työnmuotoja, erityyppisiä palkkatöitä ja yrittäjämäistä työtä. Lakimiesliitto ei vielä ole tehnyt ratkaisua osallistumisesta edunvalvontajärjestön toimintaan. Aika näyttää, kuinka nämä kaksi akavalaisesta kentästä noussutta yhdistystä kehittyvät. ­

Lisätietoja: www.akavanyrittajat.fi 

Lakimiesliitto palvelee ammatinharjoittaja- ja yrittäjäjäseniään ja tekee kaiken voitavansa tässä tehtävässä menestyäkseen. Mikäli olet kiinnostunut osallistumaan toimintaan tai sinulla on uusia ideoita, ota yhteyttä.

**

Edut esiin

Lakimiesliitto tarjoaa asianajo- ja lakiasiaintoimistoille suunnattuja, kilpailukykyisiä yritysvakuutus- ja vastuuvakuutuspaketteja. Lisäksi koulutukseen ja ammattikirjallisuuteen liittyvät alennukset ovat mielekäs tapa ammatillisen osaamisen ylläpidossa. 

Palveluita on paljon, mutta lakimieskunta ei löydä niistä tietoa Laki­miesliiton www-sivuilta. Suunnitelmissa onkin kehittää verkkosivuston rakennetta jäsenkunnan paremmin tavoittavaan muotoon. 

Lakimiesliiton ammatinharjoittaja- ja yrittäjäjäsenille suunnatuista jäsenpalveluista on saatavissa lisätietoja www.lakimiesliitto.fi:n Edun­valvonta-osiosta (Edunvalvonta/Yksityinen sektori/Ammatinharjoittajat ja Yrittäjät) ja Palvelut ja edut -osiosta (Palvelut ja edut/Jäsenedut).

**

 

Kirjoittaja AA Otso Nykänen on yksityissektorin valiokunnan jäsen ja toimii useassa työryhmässä.