Pang på problemen!

När Jonatan Seeskari 2009 flyttade till Sverige, fick han möjlighet att studera juridik på ett problembaserat sätt.

Vid Uppsala universitet är studenternas egen aktivitet avgörande.

– Vi får redan från början lära oss tänka som jurister och det passar mig utmärkt! berättar han.

Ofvandahls hovkonditori i Uppsala grundades 1878 och har sett otaliga studenter passera revy. Redan vid ingången upplyser en skylt, att dagens soppa kostar 59 kronor för studenter och 75 för övriga.

– Många affärer här i staden har specialpriser för studerande, berättar Jonatan Seeskari när vi slagit oss ned i de hemtrevliga lokalerna med varsin kopp rykande kaffe.

Född i Helsingfors, av svenskspråkig mamma och med finskspråkig pappa, är han helt tvåspråkig.

– Jag har alltid varit systematisk av mig och tycker om att göra saker ”på rätt sätt”. Tanken på att studera juridik föddes ganska tidigt.

– Vad som också talade för juridiken är att den är så bred och förbereder för så många olika arbetsuppgifter.

Efter studentexamen på Lärkan i Helsingfors, 2007, sökte Jonatan in till juristutbildningen i Helsingfors, på den svenska kvoten.

– Konkurrensen var stenhård och jag kom inte in. Då fick jag jobb som assistent på Lakimiesliiton Koulutus.

– Eftersom jag var med på alla föreläsningar lärde jag mig nog en del. Inte minst snappade jag upp finska juridiktermer.

Sökte till Sverige

Året därpå garderade han sig genom att även söka till juristprogrammet i Uppsala.

– I Sverige kan man söka in direkt med sina betyg och jag kom in på första försöket.

Efter avslutad militärtjänst i Finland flyttade han så, i augusti 2009, till den gamla lärdomsstaden Uppsala.

– Redan på våren började jag söka bostad. Ett par veckor före starten fick jag napp och hyr nu privat en trea som jag delar med en annan student.

– Vad jag inte visste då var, att de olika studentnationerna i Uppsala har bostäder för sina medlemmar. Så det är ett gott tips till den som är intresserad av att börja studera här!

Studierna i Uppsala började med ”Recceveckan” (recce är slang för ”recentior”, d v s första årets student).

– Då delades vi nykomlingar in i olika lag och fick utföra ett antal uppdrag tillsammans. Det var ett väldigt bra sätt att lära känna sina blivande studiekompisar och samtidigt upptäcka staden.

Den hösten Jonatan Seeskari inledde sina studier var man runt 350 nybörjare på juristprogrammet, som omfattar 270 högskolepoäng.

– Vi delades in i ett antal klasser, eller seminariegrupper, med omkring 25 personer i varje. Sedan består varje sådan klass av basgrupper om fem personer.

– För varje termin skapas så nya klasser, slumpvis.

Seminarieuppgifter

Utbildningens undervisningstillfällen är problemorienterade, vilket Jonatan förklarar så här:

– Man får ett antal fallbaserade seminarieuppgifter som ska lösas. Först läser var och en på självständigt och hämtar in nödvändig kunskap.

– Så samlas man i basgruppen och diskuterar. Därefter är det dags för hela klassen att träffas till seminarium. Lärarens uppgift är då att se till att diskussionen flyter och att ställa kompletterande frågor, etcetera.

Men, är det inte detta litet flumpedagogik?

– Nej, absolut inte! Man får från första början lära sig att tänka självständigt och söka svar på problem. Det är ju just så en jurist jobbar.

Är det inte lätt att bara ”glida med” när det handlar så mycket om grupparbeten?

– Inte alls. Man kan inte komma oförberedd och förutsätts hela tiden vara aktiv.

Juristprogrammets grundnivå består av 180 högskolepoäng. Här finns bl a grundläggande juridisk metod, statsrätt och konstitutionell EU-rätt.

Man läser vidare civilrätt, straffrätt och processrätt, associationsrätt och skatterätt, samt förvaltningsrätt och internationell rätt.

– Det jag hittills tyckt mest om är civilrätten. Där är ju avtalsrätten grund-läggande och jag gillar att den ger mer spelrum än t.ex. straffrätten som är mer bindande, förklarar Jonatan som till sommaren är klar med alla grundkurser.

Programmets fördjupande nivå är på 90 poäng och förutom en kurs i rättshistoria, rättssociologi och allmän rättslära finns här bl a en valfri terminslång fördjupningskurs.

– Jag tror jag väljer immaterialrätt som fördjupningskurs. Det avslutande examensarbetet, som är på en termin, vet jag dock ännu inte vad det kommer att handla om.

Har man då inga tentamina i Uppsala?

– Jodå, en per termin och då tentas allt av. Det är ju rätt tungt, men även här jobbar man problembaserat.

– Man får tre, fyra fall att lösa och kan ha med sig böcker och anteckningar. Det handlar ju inte om att kunna lagar utantill men om att lösa juridiska problem.

Bra studentliv

Jonatan Seeskari är helnöjd med utbildningen och detsamma gäller Uppsalas studentliv. Läsåret 2010–2011 var han klubbmästare på Juridiska föreningen.

– Det var nästan ett heltidsarbete… Vi har en egen klubblokal, med utskänkningstillstånd, och mitt jobb var att ordna fester. Jag trivs när jag ser att andra har det kul!

Klubbmästar-jobbet gav Jonatan ett brett kontaktnät, och detsamma gäller när han nu sitter som styrelseledamot i Kontaktdagen AB.  Det är Juridiska Föreningen samt ELSA (European Law Students Association) i Uppsala som står bakom och evenemanget går av stapeln i november.

– Vi har bokat stadens kongresscentrum. Idén med dagen är att arbetsgivare och studenter ska träffas och få kontakt.

Att skapa kontakter och bygga nätverk tycks vara något av en naturbegåvning hos Jonatan.

Hur ser han då sin framtid?

– Till en början blir det kanske Sverige, för här har jag ju nu mina mesta kontakter. Jag skulle gärna jobba exempelvis som bolagsjurist eller på byrå.

– Tvåspråkigheten är något jag hoppas kunna få användning av. Får jag till exempel jobb på en byrå i Sverige som har klienter i Finland, kan jag ju inte bara finska utan vet också hur finländare tänker och resonerar.

Vårsolen skiner in genom caféfönstret och om några timmar ska Jonatan iväg för att jobba som barchef på en officersbal. Innan kaffet kallnar frågar vi om vad som vore drömjobbet.

– Jag håller på en del med musik och komponerar filmmusik åt några kompisar i Helsingfors som utbildar sig till regissörer.

– Att kombinera musik och juridik och en bli VD för ett musikbolag vore toppen.

Rekommenderar du juristprogrammet i Uppsala för dina landsmän?

– Absolut! Man kan också komma hit som utbytesstudent.

Kan även en finskspråkig klara sig bra här?

– Javisst. Har du grunderna i svenska språket lär du dig snabbt på plats. Och svenskarna är mycket positiva och hjälpsamma!

 

Jonatan Seeskari

  • Ålder: 23 år
  • Utbildning: Studentexamen från Lärkan i Helsingfors. Går sjätte terminen på juristprogrammet i Uppsala.
  • Karriär: Seminarieassistent på Lakimiesliiton Koulutus i Helsingfors 2007–08, olika extrajobb under studietiden i Sverige 2009 till dags dato. Bland annat Hannes Snellman i Stockholm.
  • Familj: Mamma, pappa, lillasyster.
  • Hobbies: Musik, joggning, skärgårdsliv.