Parin prosentin palkankorotuksia – kriisien varjossa

Blogit ja kolumnit
11.04.2022 • Jore Tilander

Yksityisen sektorin ja valtion työmarkkinapöydissä saavutettiin kevättalven aikana myös lakimiesliittolaisittain merkittäviä neuvotteluratkaisuja. Sen sijaan kunta- ja yliopistosektorin tulokset ovat tätä kirjoittaessa edelleen avoinna.

Edellinen suurempi kierros käytiin kaksi vuotta sitten. Sitä tuli sotkemaan korona ja sen mukanaan tuoma tietämättömyys talousnäkymistä.

Pahimmat kauhuskenaariot koronan osalta eivät onneksi toteutuneet. Suomen talouskehitys ylitti kaikki ennusteet, joskin voimakkaasti velkavetoisena. Tämä toi mukanaan lisäpaineita nyt käytävälle neuvottelukierrokselle. Palkankorotuksiin katsottiin laajasti olevan tarvetta ja perusteita.

Neuvottelukierros alkoi loppuvuodesta 2021 koronan edelleen varjostaessa kokouspöytiä.

Neuvottelukierros alkoi loppuvuodesta 2021 koronan edelleen varjostaessa kokouspöytiä. Uusina asioina esiin nousivat – myös Lakimiesliiton vahvasti edistäminä – erityisesti etätyöhön ja työnteon monipaikkaisuuteen sekä työhyvinvointiin liittyvät kehittämistarpeet.

Lisämausteensa neuvotteluihin toi uuden perhevapaadirektiivin implementoiminen kaikkiin sopimuksiin.

Aamulla 24. helmikuuta maailma kääntyi jälleen aivan uuteen asentoon. Toistamiseen ollaan tilanteessa, jossa tulevaisuus ja talous ovat vähintäänkin hyhmäisiä.

Jo saavutetuista neuvottelutuloksista voi karkeasti todeta, että sopimukset ovat noin kahden vuoden mittaisia, palkankorotukset kuluvan vuoden osalta ovat noin kahden prosentin luokkaa ja vuoden 2023 korotukset tulevat olemaan erillisten neuvottelujen varassa.

Perhevapaiden palkallisuuden parantamisessa on sektori­kohtaisia eroja.

Perhevapaiden palkallisuuden parantamisessa on sektori­kohtaisia eroja, ja osassa aloista asia on siirretty erillisissä työryhmissä neuvoteltaviksi. Tärkeintä on, että asiassa edistytään.

Päivitetyt sektorikohtaiset tiedot neuvotteluista ja saavutetuista ratkaisuista löytyvät liiton nettisivuilta.

Kaikkein tärkeintä on toki saavuttaa rauha ja vakaus Eurooppaan!

Kirjoittaja on Lakimiesliiton toiminnanjohtaja, jore.tilander@lakimiesliitto.fi