Patenttisuoja yhtenäistyy

Patenttisuoja paranee Euroopassa, kun uusi eurooppalainen patenttituomioistuin (Unified Patent Court) aloittaa toimintansa.

Yhteisellä patenttituomio­istuimella­ on määrä vähentää patenttikiistojen päällekkäistä käsittelyä parhaimmillaan jopa 28 kansallisessa tuomioistuimessa. Näin pyritään vähentämään kustannuksia ja nopeuttamaan kiistojen käsittelyä, minkä puolestaan toivotaan vaikuttavan innovaatioiden lisääntymiseen patenttisuojan yksinkertaistuessa.

Sisämarkkina- ja palvelukomissaari Michael Barnierin mukaan on erittäin tärkeää Euroopan kilpailukyvyn kannalta, että innovaattorit hyötyvät monipuolisesti Euroopan yhtenäisestä patenttisuojasta mahdollisimman nopeasti.

Poliittinen päätös Euroopan yhtei­sestä­ patenttipaketista tehtiin Euroopan unionin neuvostossa joulukuussa 2012, ja kansainvälinen sopimus yhteisestä parenttituomio­istuimesta allekirjoitettiin 19.2.2013.