Pätkätyöt lailla kannattavammiksi

Työttömyysturvaa ehdotetaan muutettavaksi niin, että työtön voisi ansaita 300 euroa kuussa ilman, että työttömyysedun menettää tai se pienenee. Mikäli työtön tienaisi enemmän kuin 300 euroa, työttömyyspäivärahasta vähennettäisiin 50 prosenttia. Omavastuuaika lyhenisi viikosta viiteen päivään.

Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko kehuu ehdotusta, sillä se kannustaa ottamaan vastaan lyhytkestoisempiakin työkeikkoja. Kannustin­loukut saattavat johtaa pitkittyvään työttömyyteen, joten ehdotettu muutos on hyvä ratkaisukeino ongelmaan.

Eduskunnalle annetussa hallituksen esityksessä ehdotetaan muutoksia myös ansiosidonnaisen päivärahakauden pituuteen, työssäoloehtoon sekä ikääntyneen työntekijän lisäpäiväoikeuteen. Lakien on tarkoitus tulla voimaan vuodenvaihteesta alkaen.