Pedofiilien rangaistukset tiukkenevat

Lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistuksia ollaan tiukentamassa samalla kun rangaistavuuden ala laajenee. Eduskunnalle annetun esityksen tarkoituksena on korostaa lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten paheksuttavuutta. Uusina tekoina lakiin tulisivat lapsen houkutteleminen seksuaalisiin tarkoituksiin ja lapsen sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan esityksen seuraaminen. Yhteydenotto voi tapahtua paitsi tapaamalla myös internetissä, sähköpostitse tai matkapuhelimitse.

Lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä tuomittava vähimmäisrangaistus korotettaisiin 14 päivästä neljäksi kuukaudeksi vankeutta. Lisäksi sukupuoliyhteyden sisältävät hyväksikäyttörikokset katsottaisiin lähtökohtaisesti törkeäksi lapsen seksuaaliseksi rikokseksi.

Tulevaisuudessa lasten kanssa työskentelevien taustan selvittämiseksi käytettävään rikosrekisteriotteeseen merkittäisiin myös pornografia- ja seksuaalirikoksista tuomitut sakkorangaistukset.

Lapsen etu nostetaan ensisijaiseksi myös ripissä ja sielunhoidossa. Sosiaali- ja terveysministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön,

oikeusministeriön sekä luterilaisen kirkon edustajat sopivat uusista ohjeista joulukuussa. Jatkossa papin tulee tehdä rikosilmoitus, mikäli hän kuulee rippisalaisuuden piirissä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Papilla on velvollisuus tehdä ilmoitus, mikäli hänellä on huoli siitä, että jotakin vielä estettävissä olevaa saattaa tulevaisuudessa tapahtua.