Pekka Hallbergille tunnustusta

Korkeimman hallinto-oikeuden presidentti, OTT, VTT Pekka Hallberg on saanut Pohjoismaiden hallinnollisen liiton Suomen osaston tunnustuspalkinnon. Pohjoismaiden hallinnollisen liiton Suomen osasto ry:n tarkoituksena on ylläpitää ja edistää julkiseen hallintoon ja hallintolainkäyttöön liittyvää harrastuneisuutta sekä lisätä muiden Pohjoismaiden hallinnollisten olojen tuntemusta.

Yhdistys voi myöntää tunnustuspalkinnon henkilölle tai henkilöryhmälle, joka on merkittävällä tavalla lisännyt pohjoismaiden hallinnollisten olojen tuntemusta, kehittänyt pohjoismaista yhteistyötä tai muulla tavoin ansiokkaasti edistänyt yhdistyksen tarkoituksen toteutumista. Palkinto myönnettiin ensimmäistä kertaa vuonna 2006 ja sen suuruus on 3 500 euroa.

Pekka Hallberg on toiminut korkeimman hallinto-oikeuden eri tehtävissä vuodesta 1967 ja sen presidenttinä vuodesta 1993. Hallbergin työuraan on kuulunut myös muun muassa jaksoja lainsäädäntöneuvoksena oikeusministeriössä ja vs. professorina Helsingin yliopistossa.

Pohjoismaiden hallinnollisen liiton toiminnassa Pekka Hallberg on ollut monessa mukana. Hän toimi Suomen osaston varapuheenjohtajana vuosina 1975–1978 ja puheenjohtajana 1979–1990. Yhteispohjoismaisena puheenjohtajana hän toimi 1980–1982. Hallberg oli 1970- ja 1980-luvulla erittäin aktiivisesti kehittämässä sekä Suomen osastoa ja sen toimintaa että liiton yhteispohjoismaisia rakenteita ja toimintaa. Lukuisista Hallbergin luottamustehtävistä voidaan mainita puheenjohtajuus Suomen kielilainsäädännön uudistamista valmistelleessa komiteassa.