Pelastusylijohtajaksi Esko Koskinen

Valtioneuvosto on valinnut hallitusneuvos Esko Koskisen sisäasiainministeriön pelastus­ylijohtajan virkaan seuraavaksi viisivuotiskaudeksi alkaen ­1. lokakuuta.

Pelastusylijohtaja toimii sisäasiainministeriön pelastusosaston osastopäällikkönä. Osasto vastaa toimialansa valtio­neuvosto- ja ministeriötason tehtävien lisäksi kolmesta toiminnallisesta kokonaisuudesta, jotka ovat pelastus­toiminta ja onnettomuuksien ehkäisy, hätäkeskustoiminta sekä valmiussuunnittelu ja varautuminen. Osasto­päällikkönä Koskinen johtaa osastonsa toimintaa, vastaa säädösvalmistelu- ja muiden tärkeiden hankkeiden käynnistämisestä ja seurannasta sekä kehittää ja ­seuraa koko pelastusalan toimintaa.

Koskinen siirtyy virkaan pelastusosaston apulaisosastopäällikön tehtävästä. Hän on toiminut myös pelastusylijohtajan sijaisuustehtävissä. Pelastusyli­johtajan virkaan haki
17 henkilöä.