Pellonvuokraussopimukset pitenemässä

Rakennetun viljelmän ja pellon vuokrausta koskevien sopimusten enimmäiskestoihin ehdotetaan pidennyksiä. Eduskunnalle annetun lakiesityksen mukaan rakennettu viljelmä saataisiin vuokrata enintään 25 vuodeksi ja pelto enintään 20 vuodeksi. Enimmäisajat pitenisivät siten kymmenellä vuodella nykyisestä.

Pitkät vuokrasopimukset helpottaisivat maatalouselinkeinon pitkäjänteistä harjoittamista ja kannustaisivat vuokralaisia tekemään peltojen perusparannuksia. Uudistuksen myötä maatalous- ja ympäristötukien myöntäminen vuokramaille tulisi mahdolliseksi nykyistä laajemmin.

Lakiehdotuksessa on lisänä myös säännökset vuokralaisen oikeudesta purkaa maanvuokrasopimus esimerkiksi vuokranantajan sopimusrikkomuksen tai vuokraviljelijän sairastumisen perusteella.

Lisäksi hallitus ehdottaa mahdollisuutta sopia, että rakennetun viljelmän tai pellon vuokrausta koskeva sopimus saadaan irtisanoa tai purkaa muullakin kuin laissa säädetyllä perusteella.