Peruspalvelut ja turvallisuus käsi kädessä

Kaupungin peruspalveluiden toimivuudella ja turvallisuudella on sisäasiainministeri Anne Holmlundin mukaan selvä yhteys.

– Turvallisuuden valitseminen yhdeksi strategiseksi painopisteeksi on merkki siitä, että kaupunki haluaa huolehtia asukkaidensa hyvinvoinnista ja pyrkii erilaisin keinoin ehkäisemään ennalta rikoksia, tapaturmia, onnettomuuksia sekä niiden taustalla olevia tekijöitä, ministeri Holmlund sanoi vastaanottaessaan kaupunkien turvallisuusohjelman maaliskuun alussa.

Kaupunkien turvallisuusohjelmassa on kuvattu eri toimijoiden keskeisiä tehtäviä tavoitteiden toimeenpanossa.

Jatkossa kaupunkien turvallisuuden kehitystä seurataan valtakunnallisesti joka toinen vuosi julkaistavalla raportilla.