Perustuslain muutosesitys eduskuntaan

Perustuslain muuttamista koskeva lakiesitys annettiin eduskunnalle toukokuun puolivälissä. Esitys vastaa perustuslain tarkistamistarpeita pohtineen niin sanotun Taxellin komitean helmikuussa tekemää ehdotusta.

Jos eduskunta hyväksyy muutosesityksen, se jää lepäämään, minkä jälkeen se on hyväksyttävä vähintään kahden kolmasosan enemmistöllä ensi kevään vaaleissa valittavassa eduskunnassa. Jos perustuslain muuttamiseen päädytään, muutokset tulevat voimaan vuoden 2012 maaliskuun alusta.

Hallituksen mukaan esityksen tavoitteena on jatkaa jo aiemmin omaksuttua linjaa valtiosäännön parlamentaaristen piirteiden vahvistamiseksi. Siihen liittyy pyrkimys eduskunnan aseman korostamiseen ylimpänä valtioelimenä ja eduskunnalle vastuunalaisen valtioneuvoston aseman vahvistamiseen. Pyrkimyksenä on tukea valtioneuvoston asemaa suhteessa tasavallan presidenttiin kuitenkin siten, että presidentti säilyttää edelleen asemansa merkittävänä valtioelimenä.

Lisätietoja osoitteessa www.om.fi.