Perustuslain tarkistamiskomitealle lisäaikaa

Perustuslain tarkistamiskomitean määräaikaa jatketaan marraskuun loppuun asti.

Valtioneuvosto asetti viime vuoden lokakuussa parlamentaarisen komitean valmistelemaan perustuslain muuttamista. Ministeri, kansleri Christoffer Taxellin johtaman komitean tehtävänä on valmistella tarpeelliset muutokset Suomen perustuslakiin Perustuslaki 2008 -työryhmän lokakuussa 2008 luovuttaman muistion pohjalta. ­Oikeusministeri Tuija Braxin johdolla toiminut Perustuslaki 2008 -työryhmä kartoitti perustuslain toimivuuteen ja muutostarpeisiin liittyviä kysymyksiä.

Uusi määräaika ei viivästytä hallituksen esityksen antoa. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa keväällä 2010.