Petri Impola on Juristiliiton hallituksen uusi jäsen

Petri Impola valmistui Turun yliopistosta 1995 ja aloitti auskultoinnin pian sen jälkeen. Hän työskenteli asianajotoimistossa avustavana lakimiehenä ja asianajajana. Vuonna 2000 Impola siirtyi yrittäjäksi omaan toimistoon kollegan kanssa, sittemmin hän on jatkanut yksin osakkaana.

Miksi sinusta tuli juristi?

Oikeustieteellinen oli mielessä jo varhain lukiossa. Auskultoinnin jälkeen olisin halunnut jatkaa tuomioistuinuraa, mutta vuonna 1996 hovioikeuksiin oli pitkät jonot esittelijän tehtäviin, eikä välittömiä työvaihtoehtoja tuomioistuimessa ollut. Valitsin kakkosvaihtoehdon eli asianajotyöt.

Mihin asioihin haluat vaikuttaa Juristiliiton hallituksessa?

Oikeudenhoito tarvitsee lisäresursseja, erityisesti tuomioistuimet mutta myös syyttäjät ja rikostutkinta. Tuomioistuinasioiden käsittelyajat ovat liian pitkiä, ja tämä vaikuttaa erityisesti yksityishenkilöiden ja yhteisöjen jaksamiseen ja toimintaan.

Pääkaupunkiseudulla käsitellään laajoja ja vaikeita oikeudenkäyntiasioita, joiden ratkaisemiseen tuomareille on taattava työrauha. Pitkät käsittelyajat vaikuttavat myös oikeudenkäyntikuluihin. Haluaisin, että liitto on kannattava vaihtoehto myös pienyrittäjille. Viime vuoden lopussa Suomessa oli 2 255 asianajajaa, joista 33 prosenttia työskenteli 1–2 juristin toimistossa.

Haluaisin, että liitto on kannattava vaihtoehto myös pienyrittäjille.

Mikä on erityisen ajankohtaista hallitustyöskentelyssä asianajajakunnan näkökulmasta?

Akuutti asia on saada oikeusapupalkkioihin riittävä tasokorjaus. Oikeusapuasioita hoitavat toimistot eivät voi palkata avustavaa työvoimaa alhaisen palkkiotason vuoksi. Kun vastavalmistuneilla vähenee mahdollisuus päästä kokeneen rikos- ja muita oikeusapuasioita hoitavan asianajajan oppiin, jää tärkeä ”kisällin” oppi saamatta. Tästä seuraa, että nuorena lupalakijuristina ryhdytään hoitamaan vaativia rikosasioita ilman riittävää kokemusta. Uhka on, ettei löydy kokeneita avustajia hoitamaan oikeusapuasioita.

Asianajajien aseman kirjaaminen perustuslakiin on tavoite, ja toivottavasti keskustelemme siitä liiton hallituksen kokouksissa.

Kolme asiaa, joita tarvitset työssäsi päivittäin?

Kannettava tietokone, puhelin ja nettiyhteys.

Miten pidät huolta omasta jaksamisestasi?

Harrastan joukkuelajeja ja kuntoilen muutoinkin. Kesämökki ja mökkityöt ovat hyvää terapiaa kerrostaloasukkaalle. Pidän lomaa riittävästi, mutta yrittäjän lomanvietto on joustavaa, kuitenkin positiivisella tavalla.