Pienyritykset jäävät isojen jalkoihin

Sosiaali- ja terveysalalla yritysten määrä vähenee samalla kuin niiden liikevaihto kasvaa. Tämä johtuu työ- ja elinkeinoministeriön teettämän toimialaraportin mukaan siitä, että isot yritykset valtaavat markkinat ostamalla pieniä yrityksiä. Isoilla yrityksillä on enemmän resursseja hoitaa raskaita hankintamenettelyjä kuntien ja valtion kilpailuttaessa palvelutuotantoaan. Samalla yritysten konkurssit ovat lisääntyneet.

Yli 24 000 yrittäjää edustava Akava kantaa kannanotossaan huolta siitä, että liian raskaat hankintamenettelyt ovat yksinyrittäjien haasteena. Hankinnoissa korostuvat vieläkin hinta ja kustannusten karsiminen, kun tavoitteena pitäisi olla laadukkaat, mutta tehokkaammat palvelut kuntalaisille.

Kuntien tulisi panostaa hankintaosaamisen kehittämiseen. Lisäksi pienyrittäjille tulisi luoda uusi kevyempi hankintamenettely. Muuten vaarana on, että palvelumarkkinat keskittyvät liikaa ja kunnilla ei ole muita palvelukumppaneita kuin isoja pörssiyhtiöitä