Pikaopas oikeudellisen tiedon lähteisiin, osa 2

Suomen kansallisen oikeuden keskeisimpiä oikeudellisten aineistojen verkkopalveluja on tarjolla sekä maksuttomina yhteiskunnan tarjoamina palveluina että maksullisina kaupallisina palveluina.

Maksuttomat verkkopalvelut toteuttavat kansalaisten oikeutta saada tietoa yhteiskunnallisista asioista. Näistä keskeisimpiä ovat Finlex, Hare eli valtion hankerekisteri, Eduskunnan valtiopäiväasiat ja -asiakirjat hakupalvelu sekä Oikeus.fi ja Suomi.fi-portaalit.

Lisäksi on käytettävissä eri oikeuskirjastojen verkkopalveluja. Niistä kaikille avoin on Eduskunnankirjasto ja sen verkkopalvelut. Oikeuskirjastot on nykyisin yleensä yhdistetty yliopistojen kirjastoihin, joiden käyttöoikeus on vain yliopistojen opiskelijoilla ja henkilökunnalla. Turun yliopistolla on erillinen, kaikille avoin oikeustieteellinen kirjasto.

Kaupalliset kustantajat tarjoavat maksullisia tai osittain maksuttomia oikeudellisen tiedon verkkopalveluja. Näitä ovat esimerkiksi Edilex, Suomen Laki-hakupalvelu sekä Sanoma Pron Juridiikkafokus ja Verkkokirjahylly.

Verkkopalveluja Suomen kansalliseen oikeudelliseen tietoon 

1. Julkisia maksuttomia oikeudellisia verkkopalveluja

• Finlex

– Finlex koostuu kymmenistä oikeudellista tieto sisältävistä tietokannoista.

– Sisältö ryhmitelty viiteen eri aihealueeseen: Lainsäädäntö, Oikeuskäytäntö, Viranomaiset, Valtiosopimukset ja Hallituksen esitykset – Omistaja on oikeusministeriö. Sisällön tuottaja ja ylläpitäjä on Edita Publishing Oy

– Finlex på svenska 

• Valtiopäiväasiat ja – asiakirjat hakupalvelu, eduskunta

– Hakupalvelun avulla voi seurata vireillä olevan lain käsittelyvaiheita: http://web.eduskunta.fi/Resource.phx/eduskunta/eduskuntatyo/index.htx

– Lisäksi hakupalvelujen avulla voi etsiä asiakirjoja sähköisessä muodossa: http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/vexhaku.sh?lyh=”?kieli=su

Riksdagsärenden på svenska

• Ahvenanmaan lainsäädäntö – Ålands lagstiftning

– Ahvenanmaan säädöskokoelma- Ålands författningssamling vuodesta 1998 alkaen

– Ahvenanmaan lakikokoelma 2012- Ålands lagsamling 2012

• Valtioneuvoston hankerekisteri Hare

– Haren sisältö on jaettu kolmeen eri osaan: Uudet hankkeet, Lausuntopyynnöt, Tiedoituksia

– Hare sisältää tietoja eduskunnan, valtioneuvoston ja ministeriöiden hankkeista ja niiden asettamista komiteoista, toimikunnista, neuvottelukunnista, lautakunnista, selvitysmiestöistä, työryhmistä sekä valtion virastojen, laitosten ja liikelaitosten johtoelimistä sekä ministeriöissä virkamiestyönä valmisteltavista lainsäädäntöhankkeista.

• Oikeus.fi

– Oikeusministeriön ylläpitämä oikeuslaitoksen portaalisivusto – sisältää yleistä tietoa oikeusaputoimistojen, syyttäjälaitoksen, tuomioistuinten sekä ulosoton toiminnasta

– sivustolla julkaistaan oikeuslaitoksen tiedotteita, tuomioistuinten ratkaisuja, ulosoton myynti-ilmoituksia ja työpaikkailmoituksia

• Suomi.fi-portaali

– Suomi.fi on yhteinen osoite julkishallinnon palveluihin.

– Sisältö koostuu asiointipalveluiden ja lomakkeiden lisäksi teksteistä, palvelutietolinkeistä sekä uutisista.

– portaalissa on neljätoista palveluaihetta sekä palveluoppaat viittomakielisille ja ikääntyville.

– Suomi.fi palvelee suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

JULHA eli Julkishallinnon yhteyshakemisto

– Suomen kattavin ja ajantasaisin sähköinen julkisen sektorin yhteystietohakemisto

– organisaatioiden ja viranomaisten palveluosoitteita ja yhteystietoja kuten sähköpostiosoitteita, puhelinnumeroita, postiosoitteita, www-osoitteita, tehtävänimikkeitä, työvarmenteita sekä vapaamuotoisia kuvaustekstejä siitä mitä kukin henkilö tekee.

• Suomen oikeuskirjastojen verkkopalvelut

– Eduskunnan kirjaston verkkopalvelut

– Turun yliopiston oikeustieteellinen kirjasto

  • käyttöoikeus on kaikilla tiedon tarvitsijoilla. Luonteeltaan kirjasto on tutkimus- ja käsikirjasto eli aineistoja voi käyttää pääsääntöisesti kirjaston lukupaikoilla sekä yö- ja viikonloppulainoina.
  • Verkossa olevat hakupalvelut vain kirjastokortin omaaville

– Åbo Akademi ihmisoikeusinstituutti

  • Ylläpitää kahta oikeudellista julkista tietokantaa:

– Findoc: sisältää viitteitä ihmisoikeuksia, humanitaarista oikeutta ja kansainvälistä rikosoikeutta käsittelevään kirjallisuuteen vuodesta 1966 alkaen.

– Dombase: sisältää englanninkielisiä tiivistelmiä suomalaiseen oikeuskäytäntöön ihmisoikeusasioissa

2. Maksullisia kaupallisia oikeudellisia verkkopalveluja

• Edilex

– Edilex-lakitietopalvelu on portaali, joka koostuu kymmenistä tietokannoista

– sisältää jatkuvasti päivitettävää voimassa olevaa lainsäädäntöä, valtiosopimuksia ja oikeuskäytäntöä sekä asiantuntijakirjoituksia ja kotimaisten oikeustieteellisten lehtien artikkeleita kokotekstinä

– palveluun saa ilmaiset koekäyttötunnukset

– Lapin yliopiston kirjaston sivuilta löytyy näppärä opas, joka auttaa Edilexin käytössä http://www.ulapland.fi/Suomeksi/Yksikot/Kirjasto/Tiedonhakuoppaita/Edilex-opas

• Suomen Laki-hakupalvelu

– Talentum Oy:n ylläpitämä Suomen Laki -teoksen, verolait, verosopimuksia, hallituksen esityksiä, oikeuskäytäntöä, Finlands Lag –teoksen, Euroopan unionin lainsäädäntöä ja valikoiman e-kirjoja.

– maksuttomia palveluita ovat säädös- ja tapausseurantapalvelu sekä Juristikirje – palveluun saa ilmaiset koekäyttötunnukset ja siitä on nähtävissä demo

• Sanoma Pro

– Juridiikkafokus

  • sisältää jatkuvasti päivitettäviä laajoja oikeustieteellisiä teoksia sekä muuta oikeudellista tietoa.


  • mm. seuraavilta oikeudenaloilta: perusoikeudet, insolvenssioikeus, prosessioikeus, rikosoikeus, varallisuusoikeus,työoikeus, ympäristöoikeus ja yhtiöoikeus. – Verkkokirjahylly

  • Verkkokirjahyllyssä on 149 teosta juridiikan, taloushallinnon, verotuksen ja esimiestyön aihealueilta.
  • Verkkokirjahyllyn kirjat eivät ilmestymisensä jälkeen päivity, toisin kuin SanomaPron Fokus-palveluiden teokset

Teksti: Ritva Juntunen