Pikaopas oikeudellisen tiedon lähteisiin, osa 3: Säädökset verkossa ovat monessa muodossa

P ikaoppaan aikaisemmissa osissa on esitelty laajempia kokonaisuuksia, joiden avulla pääsee verkossa olevaan juridiseen tietoon. Nyt siirrytään itse asiaan, jossa juridista tietoa lähestytään oikeuslähteittäin. Tässä osassa vuorossa on lainsäädäntö.

Suomen lainsäädäntöä on saatavissa verkossa eri muodoissaan sekä maksuttomina että maksullisina palveluina. Tärkein työkalu lienee ajan tasalla oleva lainsäädäntö. Lisäksi löytyy sähköinen säädöskokoelma, säädöksiä niiden alkuperäisessä muodossa sekä erilaisia viitetietoja säädösmuutoksista. Verkossa on myös epävirallisia käännöksiä suomalaisista säädöksistä.

Alla on listattuna verkossa olevia säädöskokoelmia ja tietokantoja, jotka sisältävät ajan tasalla olevia säädöksiä. 

1. Sähköinen säädöskokoelma

Säädöskokoelmassa julkaistaan tuoreimmat uudet säädökset ja muutokset jo olemassa oleviin säädöksiin.

Finlex: Sähköinen säädöskokoelma. Säädöksiä vuodesta 1995 sellaisina kuin ne on julkaistu Suomen säädöskokoelmassa (vihkonumeroittain). Vuoden alusta 2011 säädösnumeroittain.

Finlex: Elektronisk författningssamling, från året 1998.

Finlex: Säädöskokoelman saamenkieliset käännökset vuodesta 1991 lähtien. Saamenkielisiin säädöksiin ei voi tehdä hakuja, vaan ne ovat ajanmukaisessa järjestyksessä, uusimmat ensin.

 (Edita Publishing Oy): Säädökset osioista löytyy säädöskokoelma vuodesta 2011 alkaen, samansisältöinen kuin Finlexissä.

Ålands Landskapsregering: Ålands författningssamling – Ahvenanmaan säädöskokoelma. Vain ruotsiksi, vuodesta 1998.

Suomen lainsäädäntöä verkkopalveluissa

2. Ajantasainen lainsäädäntö

Ajantasaisella lailla tarkoitetaan lakia, jonka tekstiin on toimitustyönä päivitetty kaikki säädökseen sen voimaantulon jälkeen tehdyt muutokset.

Maksuttomia

Finlex: Ajantasainen lainsäädäntö suomeksi. Kunkin lain lopussa linkit lain esitöihin.

Finlex: Uppdaterad lagstiftning på svenska.

Maksullisia

Edilex: Säädökset osassa kohta Lainsäädäntö sisältää ajan tasalle toimitettuja säädöstekstejä suomeksi. Säädöksiin on lisätty toimittajan huomautukset sekä oikeustapaus- ja kirjallisuusviitteet. Säädöksen viitekortilta löytyvät täydelliset historiatiedot. Säädökset on jaoteltu aihealueittain.

Suomenlaki. Com (Talentum Oyj) Sisältää kaikki Suomen voimassa olevat säädökset ajantasaisena. Palvelussa painetun Suomen Laki -kirjan rakenne. Se sisältää viittauksia muihin säädöksiin, oikeustapauksiin ja hallituksen esityksiin sekä oikeuskirjallisuuteen.

Lisätietoja:
Autio, Marjatta. Finlex ja muut säädöslähteet. Eduskunnan kirjaston koulutusaineisto. 23.1.2013.