Pikaopas oikeudellisen tiedon lähteisiin, osa 6. Oikeuskäytäntö verkossa jakso 2/2

NETTILEHTI

PIKAOPAS OIKEUDELLISEN TIEDON LÄHTEISIIN

Teksti: Ritva Juntunen

1) ERITYISTUOMIOISTUIMET

Markkinaoikeus on erityistuomioistuin, joka käsittelee markkinaoikeudellisia, kilpailuoikeudellisia ja julkisia hankintoja koskevia asioita. Se perustettiin 1.3.2002, jolloin  korvasi kilpailuneuvoston ja markkinatuomioistuimen.

Työtuomioistuin käsittelee työehto- ja virkaehtosopimusten soveltamisesta ja tulkinnasta johtuvat riita-asiat ja työrauharikkomukset.

Vakuutusoikeus on toimeentuloturva-asioiden erityistuomioistuin.

2) LAUTAKUNTATYYPPISIÄ RATKAISUELIMIÄ

Julkisen sanan neuvoston uusimmat päätökset ja aikaisempia päätöksiä vuodesta 1995 alkaen löytyy  neuvoston kotisivuilta. Päätökset on saatavilla myös ruotsin kielellä.

Keskusverolautakunnan ennakkoratkaisuja on lyhennelminä

Kirjanpitolautakunnan lausuntoja ja päätöksiä löytyy vuodesta 1974 alkaen löytyy Edilex-palvelusta, ja vuodesta 1987 Kirjanpitolautakunnan sivuilta sekä  vuodesta 1990 alkaen Suomenlaki.com-palvelusta

Kuluttajariitalautakunnan ratkaisuja on lautakunnan sivuilta vuodesta 2000 alkaen

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan (ent. Tapaturmalautakunta) oikeustapauksien tiedot ja lyhyet kuvaukset löytyvät  muutoksenhakulautakunnan sivuilta vuodesta 2003 alkaen.

Tekijänoikeusneuvoston lausuntoja vuodesta 1996 alkaen löytyy Tekijänoikeusneuvoston sivuilta.

Tietosuojalautakunnan päätöksiä löytyy

Työneuvoston päätöksiä ja lausuntoja  löytyy

  • Työneuvoston sivulta vuodesta 1998 alkaen. Sisältää myös laususntoluettelon vuosilta 1946–1999
  • Edilex–palvelusta  1998  alkaen .

 

3) LAILLISUUSVALVONTAA HOITAVIEN VIRANOMAISTEN RATKAISUJA

3.1. Ylimmät laillisuusvalvojat

Eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisut, kannanotot sekä esitykset ja lausunnot löytyvät oikeusasiamiehen sivuilta

Valtioneuvoston oikeuskanslerin ja apulaisoikeuskanslerin ratkaisuja löytyy

3.2. Muita laillisuusvalvojia

Tasa-arvovaltuutetun lausuntoja löytyy tasa-arvovaltuutetun toimiston sivuilta

Tietosuojavaltuutetun tekemiä kannanottoja ja päätöksiä löytyy tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilta

Vähemmistövaltuutetun lausuntoja löytyy kotisivuilta

3) MUITA

Kilpailuviraston ratkaisuja löytyy Kilpailuviraston sivuilta

Liiketapalautakunta toimii Keskuskauppakamarin yhteydessä. Sen lausuntoja löytyy Keskuskauppakamarin sivuilta

Mainonnan eettisen neuvosto toimii Keskuskauppakamarin yhteydessä. Sen lausuntoja löytyy Keskuskauppakamarin sivuilta

Vakuutuslautakunnan, arvopaperilautakunnan ja pankkilautakunnan ratkaisusuosituksia löytyy valikoidusti Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINEn sivulta. 

Valtakunnansyyttäjän ratkaisuja Valtakunnansyyttäjänviraston kotisivuilta